Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Јавне набавке

Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 11/2016. – набавка услуга посредовања при куповини авио и других путних карaта и резервације хотелског смештаја у земљи и иностранству за потребе реализације пројекaта „Симулација суђења (Moot Court) из области заштите од дискриминације“

PDF Одлука о обустави поступка ЈН11 2016 Преузми


microsoft-word-iconKонкурсна документација ЈН11 2016Преузми


microsoft-word-iconПозив за подношење понуде ЈН11 2016Преузми


Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 10/2016. – набавка услуга штампања за потребе реализације пројекта „Симулација суђења (Moot Court) из области заштите од дискриминације“

microsoft-word-icon Обавештење о исправци техничке грешке у позиву за подношење пријаве Преузми


microsoft-word-icon Конкурсна документација ЈН 10/2016 Преузми


microsoft-word-icon 5. Позив за подношење понуде Преузми


Јавна набавка у преговарачком постпку без објављивања позива за подношење понуда, услуга одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова, ЈН бр. 9-1/2016, набавка по партијама:

– Партија 1 – одржавање штампача типа Самсунг
– Партија 2 – одржавање комуникационе опреме са припадајућим лиценцним системским софтвером


PDF 5 – Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања Преузми


PDF 6 – Конкурсна документација Преузми


PDF Појашњења у вези набавке Преузми


PDF Одлука о додели уговора Партија 1 и Партија 2 Преузми


Јавна набавка ЈН бр. 9/2016 – набавка услуга одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова, набавка обликована по партијама

PDF Позив за подношење понуде Преузми


PDF Конкурсна документација Преузми


microsoft-word-icon Појашњења у вези набавке Преузми


microsoft-word-icon Појашњења у вези набавке Преузми


PDF Измена и допуна конкурсне документације Преузми


microsoft-word-icon Појашњења у вези набавке Преузми


PDF Одлука о обустави поступка Партија 1 Преузми


PDF Одлука о обустави поступка Партија 6 Преузми


PDF Одлука о додели уговора Парија 2 Преузми


PDF Одлука о додели уговора Партија 3 Преузми


PDF Oдлука-ЈН 9 2016, Партија 4-HP Преузми


PDF Одлука-JН 9 2015 Партија 5- разно Преузми


Јавна набавка мале вредности, ЈН бр. 8/2016 – набавка рачунарског материјала – оригинални тонери за Самсунг штампаче

PDF Конкурсна документација Преузми


PDF Позив за подношење понуде Преузми


PDF Одлука о додели уговора Преузми


Јавна набавка ЈН бр. 7/2016 – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, набавка стручне литературе Глосаријум – стручни часопис „Избор судске праксе“

PDF Конкурсна документација Преузми


PDF Обавештење о покретању преговарачког поступка Преузми


PDF Одлука о додели уговора Преузми


Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 5/2016 – набавка услуга превођења за потребе Повереника за заштиту равноправности

 


PDF Позив за подношење понуде Преузми


PDF Конкурсна документација Преузми


PDF Одлука о додели уговора Преузми


Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – набавка услуга одржавања софтвера Трезор – Саветник и испорука часописа Саветник, ЈН бр. 2/2016.

PDF Конкурсна документација Преузми


PDF Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања Преузми


PDF Одлука о додели уговора Преузми


Одлука о додели уговора 404-02-16/13/2016-04 од 17. марта 2016. године – Цекос

PDF Одлука о додели Уговора Преузми


 

Јавна набавка мале вредности, ЈН бр. 6/2016 – набавка услуга штампања – услуге израде промотивног материјала, дизајнирање, лектура и штампање инфорормативно-едуикативног и другог материјала за потребе Повереника за заштиту равноправности, набавка по партијама

 


PDF Конкурсна документација Преузми


PDF Позив за подношење понуде Преузми


microsoft-word-icon Појашњење за услуге штампања Преузми


PDF Одлука о додели уговора Преузми


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Повереника за заштиту равноправности

microsoft-word-icon Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке Повереника за заштиту равноправности Преузми


microsoft-word-icon Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке Повереника за заштиту равноправности Преузми


Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 4/2016 – набавка услуга посредовања при куповини авио и других путних карата и резервације хотелског смештаја на службеном путовању у земљи и иностранству.

PDF Позив за достављање понуда Преузми


PDF Конкурсна документација Преузми


PDF Одлука о додели уговора Преузми


Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања позива – набавка стручне литературе ЦЕКОС-стручни часопис Информатор и програм Екперт – дигитална база прописа, службена мишљења, судске праксе и модела аката, ЈН бр. 1/2016

microsoft-word-icon Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања Преузми


microsoft-word-icon Конкурсна документација Преузми


Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања позива – набавка електронске базе Параграф Леx и стручних часописа Правни инструктор и Буџетски инструктор ЈН бр. 3/2016

microsoft-word-icon Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Преузми


microsoft-word-icon Kонкурсна документација у преговарачком поступку без oбјављивања позива за подношење понуда Преузми


PDF Одлука о додели уговора Преузми


Јавна набавка мале вредности – набавка услуга посредовања туристичке агенције при реализацији пројекта-такмичења „Симулација суђења (Moot Court)“ у области заштите од дискриминације за 2015. годину, ЈН бр. 5/2015

PDF ЈН бр. 5/2015 – Позив за подношење понуде Преузми


PDF ЈН бр. 5/2015 – Конкурсна документација Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 5/2015 – Појашњење конкурсне документације Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 5/2015 – Измена конкурсне документације Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 5/2015 – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 5/2015 – Појашњења у вези са јавном набавком Преузми


PDF ЈН бр. 5/2015 – Одлука о закључењу оквирног споразума Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 5/2015 – Обавештење о закљученом оквирном споразуму Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 5/2015 – Oбавештење о закљученом уговору Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 5/2015 – Oбавештење о закљученом уговору Преузми


Јавна набавка мале вредности – набавка услуга штампања (плакати, леци, пехари) за потребе реализације пројекта „Симулација суђења (Moot Court)“ за 2015. годину, ЈН бр. 4/2015

PDF ЈН бр. 4 /2015 – Одлука о додели уговора Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 4/2015 – Позви за подношење понуде Преузми


PDF ЈН бр. 4/2015 – Конкурсна документација Преузми


Јавна набавка мале вредности – набавка услуга штампања за потребе Повереника за заштиту равноправности за 2015. годину, ЈН бр. 3/2015

microsoft-word-icon ЈН бр. 3/2015 – Позив за подношење понуда Преузми


PDF ЈН бр. 3/2015 – Конкурсна документација Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 3/2015 – Питања и одговори везани за конкурсну документацију Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 3/2015 – Обавештење о закљученом уговору Преузми


Јавна набавка мале вредности, набавка услуга штампања – услуге израде промотивног материјала, дизајнирање, лектура и штампање информативног – едукативног и другог материјала, набавка по партијама, за потребе Повереника за заштиту равноправности, ЈН бр. 2/2015

PDF ЈН бр. 2/2015 – Позив за подношење понуда Преузми


PDF ЈН бр. 2/2015 – Конкурсна документација Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 2/2015 – Обавештење о закљученом уговору Партија 1 Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 2/2015 – Обавештење о закљученом уговору Партија 2 Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 2/2015 – Обавештење о закљученом уговору Партија 3 Преузми


Јавна набавка мале вредности – набавка услуга посредовања при куповини авио и других путних карата и резервације хотелског смештаја на службеном путовању у земљи и иностранству, за потребе Повереника за заштиту равноправности, ЈН бр. 1/2015

PDF ЈН бр. 1/2015 – Позив за подношење понуда Преузми


PDF ЈН бр. 1/2015 – Конкурсна документација Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 1/2015 – Обавештење о закљученом уговору Преузми


Јавна набавка мале вредности – набавка добара – набавка административне опреме за потребе Повереника за заштиту равноправности за 2014. годину, набавка обликовaна по партијама, ЈН бр. 6/2014

microsoft-word-icon ЈН бр. 6/2014 – Позив за подношење понуда Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 6/2014 – Конкурсна документација Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 6/2014 – Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 6/2014 – Обавештење о закљученом уговору – партија 2 Преузми


Јавна набавка мале вредности – набавка услуга штампања визит карти за потребе Повереника за заштиту равноправности, ЈН бр. 5/2014

microsoft-word-icon ЈН бр. 5/2014 – Позив за подношење понуда Преузми


PDF ЈН бр. 5/2014 – Конкурсна документација Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 5/2014 – Обавештење о закљученом уговору Преузми


Јавна набавка мале вредности, набавка добара – набавка материјала за саобраћај – моторно гориво за потребе Повереника за заштиту равноправности за 2014. годину, ЈН бр. 4/2014

microsoft-word-icon ЈН бр. 4/2014 – Позив за подношење понуда Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 4/2014 – Конкурсна документација Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 4/2014 – Обавештење о закљученом уговору Преузми


Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти, нaбaвкa услугa инфoрмисaњa – услугe изрaдe прoмoтивнoг мaтeриjaлa, брoшурa, визит кaрти, дизajнирaњe, лeктурa и штaмпaњe инфoрмaтивнo – eдукaтивнoг мaтeриjaлa зa пoтрeбe Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, нaбaвкa пo пaртиjaмa, JН бр. 3/2014

microsoft-word-icon ЈН бр. 3/2014 – Позив за подношење понуда Преузми


PDF ЈН бр. 3/2014 – Конкурсна документација Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 3/2014 – Појашњења у вези набавке Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 3/2014 – Измена и допуна конкурсне документације Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 3/2014 – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 3/2014 – Појашњења у вези набавке – упутство за попуњавање Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 3/2014 – Обавештење о закљученом уговору Партија 3 Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 3/2014 – Обавештење о закљученом уговору Партија 2 Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 3/2014 – Обавештење о закљученом уговору Партија 1 Преузми


Јавна набавка мале вредности – набавка услуга превоза на службеном путовању у иностранству – резервације и издавање авио карата за потребе Повереника за заштиту равноправности, ЈН бр. 2/2014.

microsoft-word-icon ЈН бр. 2/2014 – Позив за подношење понуда Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 2/2014 – Конкурсна документација Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 2/2014 – Обавештење о закљученом уговору Преузми


Јавна набавка мале вредности – набавка услуга хотелског смештаја на службеном путовању у земљи и иностранству, ЈН бр. 1/2014.

microsoft-word-icon ЈН бр. 1/2014 – Позив за подношење понуда Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 1/2014 – Конкурсна документација Преузми


microsoft-word-icon ЈН бр. 1/2014 – Обавештење о закљученом уговору Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top