Јелена Цветковић, Ниш

Дипломирана правница, дипломирала је на кривично­правном смеру Правног факултета у Нишу (2009). Похађала је програм стручног оспособљавања у Филијали Републичког фонда за здравствено осигурање са седиштем у Нишу, где је радила као самостална стручна сарадница у Одсеку за остваривање права из здравственог осигурања и матичну евиденцију. Током 2008-2009. године радила је на истраживачком пројекту на тему „Медијација из угла грађана, привредних субјеката и медијатора у пет градова Југоисточне Србије“.

Радно искуство

 

Похађала програм стручног оспособљавања у Филијали Републичког фонда за здравствено осигурање са седиштем у Нишу. Радила као самостална стручна сарадница у Одсеку за остваривање права из здравственог осигурања и матичну евиденцију (2011-2012);

Рад на истраживачком пројекту на тему „Медијација из угла грађана, привредних субјеката и медијатора у пет градова Југоисточне Србије“ (2008-2009). Пројекат је реализован у сарадњи са Међународном финансијском корпорацијом (IFC), а публикација објављена 2011. године.

 

Образовање и професионално усавршавање

 

Дипломирана правница, Правни факултет у Нишу, кривично­правни смер, просечна оцена 8,42 (2009)

Стручно усавршавање:

  • Поседује уверење о завршеном „Клиничком програму обуке за заштиту права жена“, стечено поводом рада на Правној клиници Правног факултета у Нишу и пружања бесплатне правне помоћи социјално угроженим женама са територије града Ниша, које су биле жртве породичног насиља и других противправних и дискриминишућих радњи;
  • Објављен рад у Зборнику Правног факултета (LIII/2009) на тему „Медијација, ставови грађана и искуства професионалаца“;
  • Учешће на основној обуци из области медијације (2012);
  • Учешће на специјализованој обуци из области медијације у случајевима дискриминације, у организацији Повереника за заштиту равноправности (2013).
Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top