Маријана Пајванчић

Проф. др Маријана Пајванчић (1946. Суботица), редовна је професорка на Катедри за Уставно право Правног факултета у Новом Саду. Области рада су : Уставно право, Парламентарно право, Изборно право, Уставносудска заштита људских права, Уставно судство.
Поред предмета на којима тренутно изводи наставу предавала још и Правно нормирање као и Савремене политичке системе (замењивала наставника на том предмету). Предавачица и: Институт за упоредно право, Фиренца, 2002. Правни факултет, Универзитета медитеран, Подгорица, 2009. и 2010.
Руководитељка пројекта „Функционисање и остваривање делегатског система“. Чланица Међуодељенског одбора за проучавање мањина и људских права Српске академије наука и уметности, чланица Удружења за уставно право Србије и чланица председништва тог удружења, чланица Европског удружења за изборно право, активисткиња у организацијама цивилног друштва. Сада чланица Женске владе (министарка правде у Женској влади).
Ауторка је бројних монографија и уџбеника.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top