Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Мисија и визија • Повереник за заштиту равноправности

Мисија и визија

Србија је (праведно и отворено) друштво равноправних људи са једнаким могућностима у којем се цени и негује различитост.

Наша мисија је искорењивање сваке дискриминације и допринос изградњи толерантног друштва у коме сви уживају једнака права и имају једнаке могућности.


Одлука о избору Повереника за заштиту равноправности 2015. године PDF


Одлука о избору Повереника за заштиту равноправности PDFmicrosoft-word-icon


Стратегија развоја институције Повереника за заштиту равноправности PDFmicrosoft-word-icon


Print Friendly, PDF & Email
back to top