Најчешћа питања

1. Шта је дискриминација?

Најједноставније речено, дискриминација је неједнако поступање према особи или некој групи на основу неког њиховог личног својства, што за последицу има неједнакост у шансама да остваре уставом и законом загарантована права. То је неједнако третирање, искључивање, односно довођење у подређен положај појединаца или група људи који се налазе у истој, сличној или упоредивој ситуацији.

Дискриминација се врши и када се особе које се налазе у неравноправном положају третирају на исти (равноправан) начин. Тако, на пример, особе са инвалидитетом налази се у неједнаком положају у односу на особе које немају инвалидитет. Једнако поступање према особама са инвалидитетом приликом запошљавања, пружања здравствених услуга и сл., резултирало би маргинализацијом особа са инвалидитетом у овим областима. Да би то спречили, друштво и држава спроводе такозване „мере афирмативне акције“ којима постижу једнакост у шансама, како би и особе са инвалидитетом могле да раде, уче, развијају своје таленте и вештине. На тај начин оне постају друштвено укључене и равноправне, а друштво има могућност да користи свој пуни потенцијал за друштвени развој.

2. Како могу да се обратим Поверенику?

Повереник је независни државни орган који поступа по притужбама грађана. Можете нам послати притужбу поштом, мејлом са скенираним потписом, можете доћи код нас у пријемну канцеларију и усмено, на записник, поднети притужбу, а можете нас позвати телефоном и договорити се са нама како Вам највише одговора да нам изложите свој проблем.

3. Ко се може обратити Поверенику?

Поверенику за заштиту равноправности може се обратити свако ко мисли да је дискриминисан у Републици Србији. Појединац, група грађана, представник правног лица, ОЦД, без обзира на држављанство и место пребивалишта.

4. Против кога могу поднети притужбу?

Против свакога ко је у Републици Србији учинио акт за који сматрате да је дискриминација. То може бити појединац, правно лице, министарство, председник државе, директор предузећа, група грађана, ваш комшија или колега.

5. Да ли се за подношење притужбе плаћа такса?

Не, подношење притужбе, као и поступак пред Повереником за заштиту равноправности, су бесплатни.

6. На ком се језику могу обратити Поверенику?

Поверенику се можете обратити на било ком језику или писму.

7. Да ли ћу имати штетне последице ако се обратим Поверенику?

Не, не можете бити изложени никаквој одговорности ако сте се обратили Поверенику за заштиту равноправности, или ако сте пружили информације од значаја за поступак који се води пред Повереником за заштиту равноправности.

8. Желела бих да се обратим Поверенику јер желим да са вама сарађујем. Да ли је то могуће?

Не само да је могуће, већ је и веома добродошао свако ко жели да нам се придружи у борби против дискриминације. Позовите нас и реците нам своје идеје! Ако смо у могућности, сарађиваћемо, доћи ћемо у Вашу организацију, Дом културе, у Ваш град како бисмо причали о томе шта сви заједно можемо учинити како би сузбили појаву дискриминације.

9. Немам могућности да вам се обратим лично. Да ли то може урадити неко уместо мене?

Да, уз Вашу писану сагласност, нама се може обратити свако друго физичко или правно лице, ОЦД, удружење грађана, свако ко би Вама могао помоћи да ступите у везу са Повереником.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top