Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Aleksandra Marković, Sokobanja • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Aleksandra Marković, Sokobanja

Diplomirana pravnica, trenutno na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Od februara 2011. godine angažovana u advokatskoj kancelariji na poslovima pisanja inicijalnih pisanih akata, redovnih i vanrednih pravnih lekova, individualnom radu sa klijentima i drugim poslovima. Učestvovala je u istraživačkim projektima na temu Medijacija i u radu Pravne klinike za zaštitu prava žena tokom 2008. godine.

Radno iskustvo

 

Učešće u radu pravne klinike za zaštitu prava žena – od 1. marta do 15. novembra 2008. godine. Radila na prijemu i razgovoru sa klijentima, pružanju besplatne pravne pomoći u vidu davanja pravnih saveta, pisanju pravnih dokumenata i sl.;

Učešće u istraživačkim projektima na temu „Medijacija” – od 2008. do 2009. godine. Rad na terenu, anketiranje stanovništva i predstavnika privrednih subjekata, koautorski rad u izradi naučnog članka objavljenog 2009. godine u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Nišu i naučno istraživačkog rada, objavljene publikacije, u saradnji sa IFC –em, ogrankom Svetske banke;

Volonterski rad u advokatskoj kancelariji Petrović advokata Milana Petrovića iz Niša – od 16. februara 2011. godine, još uvek u toku. Individualni rad sa klijentima, samostalno sastavljanje inicijalnih pisanih akata (tužbi i predloga), redovnih i vanrednih pravnih lekova (žalbi, ustavih žalbi, zahteva za zaštitu zakonitosti) i ostalih podnesaka u oblasti privrednih, imovinsko pravnih sporova, krivičnog prava, sporova sa međunarodnim elementom i izvršnih postupaka, kao i samostalni pristup suđenjima pred Osnovnim, Prekršajnim i Privrednim sudovima u Nišu, Beogradu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu i ostalim gradovima u Srbiji, osnivanje privrednih društava i izrada pravnih akata u cilju sprovođenja promena u okviru istih, sastavljanje predstavki i ostalih podnesaka za potrebe vođenja postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

 

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje

 

Studije trećeg stepena (2011 – u toku): Doktorske akademske studije, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, građansko-pravni smer.

Studije drugog stepena (2003 – 2010): Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, krivični smer.

Srednje obrazovanje (1999 – 2003): Ekonomsko trgovinska škola „Branislav Nušić” u Sokobanji, smer: pravo, administracija i bankarstvo

Print Friendly, PDF & Email
back to top