Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Ana Joksimović, Beograd • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Ana Joksimović, Beograd

Diplomirani defektolog – specijalni edukator i rehabilitator za osobe oštećenog vida. Diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 1991. godine. Od 2003. godine zaposlena u Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, na pozicijama asistenta u projektima i administrativnog asistenta. Osim toga, radila je na poslovima pedagoške i medicinske rehabilitacije i edukacije učenika sa oštećenim vidom i dece sa višestrukim invaliditetom.

Radno iskustvo

 

Od 2003. godine zaposlena u Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije u Beogradu, na pozicijama asistenta u projektima i administrativnog asistenta.

  • Asistent koordinatora na projektu „Javni rad za osobe sa invaliditetom”, podržanom od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (2010-2012);
  • Asistent koordinatora na projektu „Zastupanje za servis personalnih asistenata za osobe sa invaliditetom na opštini Novi Beograd” (2010);
  • Koordinator u projektu „Situaciono testiranje” u oblasti diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Od 1994. do 1999. godine, bila je zaposlena u osnovnoj i srednjoj školi za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović” u Beogradu, na radnoj poziciji defektolog. Radila je na poslovima pedagoške i medicinske rehabilitacije i edukacije učenika, čiji je vidni status varirao od delimičnog oštećenja vida do potpunog gubitka vida, kao i sa decom sa višestrukim invaliditetom.

 

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje

 

  • Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; zvanje: diplomirani defektolog – specijalni edukator i rehabilitator za osobe oštećenog vida (1991);
  • Sportska akademija u Beogradu; zvanje: sportski trener u rekreaciji i fitnesu (2007).

Stručne obuke:

  • Seminar na temu nekonfliktnog rešavanja sukoba u organizaciji grupe “Most”, u školi za učenike oštećenog vida, „Veljko Ramadanović” (1995);
  • Seminar „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama”, koji je organizovao Balkanski fond za lokalne inicijative BCIF (2010);
  • Trening „Internet PR za NVO”, u organizaciji Medija centra u Beogradu (2012);
  • Obuka za medijatore u oblasti diskriminacije, u organizaciji kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije (2013).
Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top