Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Biljana Ignjatović, Požarevac • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Biljana Ignjatović, Požarevac

Diplomirala na Defektološkom fakultetu, na smeru specijalni pedagog za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajem u ponašanju. Od 2002. godine zaposlena u Centru za socijalni rad Požarevac, na poslovima voditelja slučaja i supervzora u službi za decu. Učestvovala na brojnim tribinama, okruglim stolovima iz oblasti nasilja u porodici, zlostavljanja i zanemarivanja dece, medijacije, krivičnopravne zaštite maloletnih lica, zaštite marginalizovanih grupa i drugo.

Radno iskustvo

 

Od 2002. godine zaposlena je u Centru za socijalni rad Požarevac, na poslovima voditelja slučaja i supervizora u službi za decu. Osim toga radila je na poslovima:

  • stručni saradnik i vaspitač u Poljoprivrednoj školi Sonja Marinković sa domom učenika u Požarevcu, u periodu 1999-2002. godina;
  • zamenica predsednika Upravnog odbora Udruženja građana Šansa, rukovodila aktivnostima u projektima za zaštitu ljudskih prava, razvoja demokratije, psihosocijalne podrške i aktivizma mladih od 2007. godine;
  • autor akreditovanih programa.

 

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje

 

Diplomirala je na Defektološkom fakultetu na smeru specijalni pedagog za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajem u ponašanju.

Učestvovala je na brojnim tribinama, okruglim stolovima iz oblasti nasilja u porodici, zlostavljanja i zanemarivanja dece, medijacije, krivičnopravne zaštite maloletnih lica zaštite marginalizovanih grupa… Profesionalno se usavršavala na polju medijacije u okviru UNICEF Projekta „Šansa deci za promenu” i kroz praktičan rad sa oštećenim i počiniocima.

U oblasti antidiskriminacije, pohađala je obuku „Medijacija u slučajevima diskriminacije” u organizaciji Partnera Srbija i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top