Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Dijana Malbaša, Novi Sad • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Dijana Malbaša, Novi Sad

Završila je osnovne i master studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Sarađivala je sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Mladim pravnicima Srbije na projektima koji se odnose na praksu Evropskog suda za ljudska prava u oblasti diskriminacije. Radila je kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Novom Sadu, a od 2010. godine u Novosadskom humanitarnom centru radi na poziciji koordinatorke pravnog tima za besplatnu pravnu pomoć.

Radno iskustvo

 

Sarađivala je sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Mladim pravnicima Srbije na projektima koji se odnose na praksu Evropskog suda za ljudska prava u oblasti diskriminacije i diskriminaciju u obrazovanju. Radila je kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Novom Sadu, a od 2010. godine u Novosadskom humanitarnom centru radi na poziciji koordinatorke pravnog tima koji se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći marginalizovanim grupama.

 

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje

 

Diplomirala je na osnovnim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i na master studijama istog fakulteta.

Pohađala je Školu ljudskih prava za buduće predavače u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava, kao i brojne treninge i seminare, između ostalog, i u oblasti primene tehnika za borbu protiv diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top