Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Medijacija • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Medijacija

Postupak mirenja – rešavanje pravnih sporova medijacijom

Šta je medijacija?

Medijacija je poseban metod rešavanja pravnih sporova koji omogućava da strane u sporu, putem pregovora koji se vode uz pomoć, odnosno uz posredovanje trećih (trećeg) lica – medijatora, zajednički pronađu konstruktivno, obostrano prihvatljivo rešenje koje neće predstavljati pobedu ili poraz jedne ili druge strane, već njihov obostrani dobitak.

Medijacija ima niz pozitivnih karakeristika i bez ulaženja u upoređivanje postupka medijacije sa sudskim postupkom i presuđenjem kao njegovim rezultatom, naglašavamo da je medijacija za mnoge pravne stvari mnogo efikasniji i bolji metod rešavanja pravnih sporova.

Kada se može primenjivati medijacija?

Medijacija kao specifičan metod rešavanja pravnih sporova može se primenjivati u različitim oblastima društvenih odnosa. Medijaciju vodi neutralna, treća strana koja pomaže sukobljenim stranama da razumeju prirodu svog spora, da spor sagledaju iz svih uglova i da prepoznaju svoje interese i potrebe i pronađu rešenje kojim bi interesi svih strana u sporu bili zadovoljeni. Medijaciju nije moguće primeniti u svim pravnim sporovima, ali je zato potrebno sagledati njenu važnost u onim sporovima koje, po zakonu, strane mogu rešavati sporazumno, mirnim putem, poravnanjem.

Koja je uloga medijatora?

Medijator u slučajevima rešavanja problema medijacijom ima pregovaračku aktivnost, svojom ulogom može da menja tok i dinamiku pregovaranja, može da utiče na ponašanje strana u sporu koristeći dostupne mu informacije u pravom trenutku, čini da se prebrodi kriza u komunikaciji, uvek naglašavajući važnost potencijalnog dogovora između sukobljenih strana. Ono što medijator ne može je da svojom odlukom reši spor, jer je rešenje spora u medijaciji isključivo u rukama stranaka.

Medijacija u Zakonu o zabrani diskriminacije

Zakon o zabrani diskriminacije je prepoznao važnost rešavanja diskriminatornih sporova medijacijom i predlaže sprovođenje postupka mirenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak medijacije (član 38. Zakona o zabrani diskriminacije).

 


microsoft-word-icon Medijacija Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top