Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Postupanje po pritužbi • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Postupanje po pritužbi

Primljenu pritužbu, u roku od 15 dana, Poverenik dostavlja licu protiv koga je pritužba podneta. To se lice u roku od 15 dana može izjasniti o navodima sadržanim u pritužbi, ali će Poverenik postupati i ako se lice ne izjasni. Poverenik ima zakonski rok od 90 dana da odluči povodom pritužbe. Radi utvrđivanja činjeničnog stanja, Poverenik može uzeti izjave i od drugih lica (npr. svedoka).

Poverenik može predložiti sprovođenje postupka mirenja, ukoliko za to postoje zakonski uslovi.

Poverenik daje mišljenje o tome da li je došlo do diskriminacije. Ukoliko Poverenik nađe da ima diskriminacije, doneće mišljenje sa preporukom o načinu otklanjanja povrede prava.

Ukoliko diskriminator ne postupi po preporuci u roku od 30 dana (ima obavezu da obavesti Poverenika preduzetim merama po preporuci), Poverenik će ga opomenuti i dati mu nov rok za postupanje. Međutim, ako diskriminator ne postupi ni po opomeni, Poverenik će obavestiti javnost da diskriminator nije postupio po preporuci, odnosno opomeni i da nije otklonio povredu prava.

Poverenik nije ovlašćen da diskriminatore kažnjava ako ne poštuju preporuke, ali ih može uveriti da to čine autoritetom institucije koju predstavlja, snagom argumenata i pritiskom javnosti.

 


PDF Informacije o načinu postupanja Poverenika Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top