Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Godišnja medijska nagrada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Godišnja medijska nagrada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Poštovani/a,

Povodom 16. novembra Međunarodnog dana tolerancije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, drugu godinu za redom dodeljuje Godišnju medijsku nagradu za najbolje medijske tekstove i priloge na temu borbe protiv diskriminacije i promovisanja ravnopravnosti i tolerancije. Cilj konkursa je medijsko promovisanje vrednosti kao što su: ravnopravnost, tolerancija, zatim suzbijanje predrasuda i stereotipa prema manjinskim, marginalizovanim i ugroženim grupama, kao i podizanje vidljivosti institucije Poverenika.

Pravo na učešće na konkursu imaju novinari i novinarke svih štampanih i elektronskih, lokalnih i nacionalnih medija registrovanih u Srbiji, koji su objavili tekstove/priloge na temu konkursa, u periodu od 1. januara 2016. do 1. septembra 2016. godine. Više novinara/novinarki iz iste medijske kuće može da učestvuje na konkursu, ali sa samo jednim prilogom/tekstom po osobi. Kriterijumi na osnovu kojih će se učesnici ocenjivati su: prepoznavanje fenomena diskriminacije, doprinos smanjivanju stereotipa i predrasuda, afirmativno izveštavanje, promovisanje ravnopravnosti i upotreba rodno osetljivog jezika. U obzir će se uzimati radijski i televizijski prilozi u trajanju od najduže 3 minuta, i najduže 30 minuta za reportaže.

Medijske tekstove i priloge potrebno je poslati u periodu od 5. juna do 5. septembra 2016. godine na: poverenik@symbolgames.net. Prijava za konkurs treba da sadrži medijski prilog/tekst i kraću biografiju sa kontaktima autora/autorke. Format prijave: za radio i televiziju – link sa emitovanim prilogom, za štampane i internet medije – link i objavljen tekst u PDF formatu.

Dobitnici/ce prve nagrade posetiće jednu od evropskih medijskih kuća koja ima dobre prakse u izveštavanju o ljudskim pravima.

Nagrade se dodeljuju u tri kategorije:
– prva, druga i treća za radijski/TV prilog;
– prva, druga i treća za štampani/ tekst na internetu;
– prva, druga i treća za radio/TV reportažu u trajanju do 30 min.

Stručni žiri čine: predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, predstavnica Udruženja novinara Srbije Jelena Spasić, predstavnica Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dragana Prodanović, profesor Fakulteta političkih nauka Veselin Kljajić, profesorka Fakulteta za medije i komunikacije Jelisaveta Blagojević, šefica Odeljenja za medije Misije OEBS-a u Srbiji Gordana Janković i šefica Kabineta Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Antigona Andonov.

Od ove godine, pravo učešća imaju i studenti i studentkinje novinarstva sa akreditovanih državnih i privatnih fakulteta u Srbiji, koji su objavili tekstove/priloge u studentskim medijima na temu i u formi koja je zadata na konkursu, u periodu od 1. januara 2016. do 1. septembra 2016. godine. Oni će se takmičiti van navedenih kategorija, i biće im dodeljena posebna zahvalnica. Žiri za studentsku nagradu čine predstavnici/ce Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Misije OEBS-a u Srbiji, Udruženja novinara Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i predstavnica Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

Najbolji medijski prilozi na konkursu i imena autora i autorki biće proglašeni na Međunarodnoj konferenciji „Srbija na putu tolerancije i nediskriminacije” 16. novembra 2016. godine, a potom na sajtu i fejsbuk stranici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Misije OEBS-a.

Verujemo da će Vaš medij prepoznati značaj i važnost ovog konkursa, te da ćete ohrabriti svoje kolege i koleginice da se prijave na konkurs. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Tamari Vlaškalin tamara.vlaskalin@symbolgames.net i Ireni Jerković irena.jerkovic@symbolgames.net ili na telefone 011 243-64-64 i 011 243-80-20.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top