Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Gordana Rajkov • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Gordana Rajkov

Gordana Rajkov rođena je 1944. godine u Beogradu. Diplomirala je matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Završila je Program obuke trenera za veštine korisnika servisa personalnih asistenata, Center for Indepedent Living, Dublin, Irska, Razvojni edukacijski program za nove menadžere, Oxfam House, Oxford, Velika Britanija, zatim UNHCR Trening program o servisima u lokalnoj zajednici za ugrožene kategorije stanovništva i rad na njihovom osamostaljivanju i osnaženju.
Pohađala je i Trening kurs o problemima nasilja nad ženama, Autonomni ženski centar, Trening kurs o različitostima, Incest Trauma Centar, Trening trenera NVO Menadžment, Charity Knows How, Oxfam UK, Trening „Odnosi sa javnošću”, Nacionalni Demokratski Institut – NDI, SAD, kancelarija u Beogradu, Trening “Borba protiv diskriminacije i izgradnja inkluzivnog društva u Srbiji”, Fond za političku izuzetnost, Trening “Budžetiranje i monitoring budžeta”, Institut za održive zajednice USA, kancelarija u Beogradu.
Korisnica je invalidskih kolica i servisa personalnih asistenata usled posledica mišićne distrofije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top