Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Informator o radu • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Informator o radu

Naziv organa:Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Adresa:Beogradska 70, 11000 Beograd
Adresa kancelarije za prijem građana:Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Regionalna kancelarija Novi Pazar:Kosančićeva bb, 36300 Novi Pazar
Elektronska adresa:poverenik@symbolgames.net
Šifra delatnosti:84.11
Matični broj:17792440
PIB:106685266
Adresa za prijem podnesaka:Nemanjina 22-26, 11000 Beograd (zajednička pisarnica republičkih organa)
Adresa za prijem elektronskih podnesaka:poverenik@symbolgames.net
Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator:Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti
Lica koja se staraju o određenim informacijama, podacima i radnjama u vezi sa izradom i objavljivanjem Informatora:Marija Malinović, samostalna savetnica, stara se o objavljivanju i ažurnosti informatora i slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Zoran Sužnjević, Rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove za podatke koji se odnose na rad Poverenika (prihode i rashode, javne nabavke, međunarodnu pomoć, plate, sredstva rada, čuvanje nosača informacija u vezi sa finansijskim poslovanjem, i sl.).

Za postavljanje Informatora na veb-sajt Poverenika stara se Tamara Vlaškalin, savetnica, Grupa za informisanje.
 

Datum prvog objavljivanja Informatora:29. decembar 2010. godine
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora:31. maj 2016. godine
Datum poslednje provere ažurnosti podataka:31. maj 2016. godine
Gde se može ostvariti uvid u Informator i nabaviti štampana kopija:Beogradska 70, 11000 Beograd i

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Internet adresa Informatora (adresa sajta sa koga se može preuzeti elektronska kopija):www.symbolgames.net

 

Informator je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa koje je stupilo na snagu 29. septembar 2010. godine.


microsoft-word-icon Informator o radu Poverenika – maj 2016. Preuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top