Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Javne nabavke • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti JN br. 11/2016. – nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervacije hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu za potrebe realizacije projekata „Simulacija suđenja (Moot Court) iz oblasti zaštite od diskriminacije”

PDF Odluka o obustavi postupka JN11 2016 Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija JN11 2016Preuzmi


microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponude JN11 2016Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti JN br. 10/2016. – nabavka usluga štampanja za potrebe realizacije projekta “Simulacija suđenja (Moot Court) iz oblasti zaštitie od diskriminacije”

microsoft-word-icon Obaveštenje o ispravci tehničke greške u pozivu za podnošenje prijave Preuzmi


microsoft-word-icon Konkursna dokumentacija JN 10/2016 Preuzmi


microsoft-word-icon 5. Poziv za podnošenje ponude Preuzmi


Javna nabavka u pregovaračkom postpku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, usluga održavanja računarske opreme sa ugradnjom rezervnih delova, JN br. 9-1/2016, nabavka po partijama:

– Partija 1 – održavanje štampača tipa Samsung
– Partija 2 – održavanje komunikacione opreme sa pripadajućim licencnim sistemskim softverom


PDF 5 – Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja Preuzmi


PDF 6 – Konkursna dokumentacija Preuzmi


PDF Pojašnjenja u vezi nabavke Preuzmi


PDF Odluka o dodeli ugovora Partija 1 i Partija 2 Preuzmi


Javna nabavka JN br. 9/2016 – nabavka usluga održavanja računarske opreme sa ugradnjom rezervnih delova, nabavka oblikovana po partijama

PDF Poziv za podnošenje ponude Preuzmi


PDF Konkursna dokumentacija Preuzmi


microsoft-word-icon Pojašnjenja u vezi nabavke Preuzmi


microsoft-word-icon Pojašnjenja u vezi nabavke Preuzmi


PDF Izmena i dopuna konkursne dokumentacije Preuzmi


microsoft-word-icon Pojašnjenja u vezi nabavke Preuzmi


PDF Odluka o obustavi postupka Partija 1 Preuzmi


PDF Odluka o obustavi postupka Partija 6 Preuzmi


PDF Odluka o dodeli ugovora Parija 2 Preuzmi


PDF Odluka o dodeli ugovora Partija 3 Preuzmi


PDF Odluka-JN 9 2016, Partija 4-HP Preuzmi


PDF Odluka-JN 9 2015 Partija 5- razno Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti, JN br. 8/2016 – nabavka računarskog materijala – originalni toneri za Samsung štampače

PDF Konkursna dokumentacija Preuzmi


PDF Poziv za podnošenje ponude Preuzmi


PDF Odluka o dodeli ugovora Preuzmi


Javna nabavka JN br. 7/2016 – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, nabavka stručne literature Glosarijum – stručni časopis „Izbor sudske prakse”

PDF Konkursna dokumentacija Preuzmi


PDF Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Preuzmi


PDF Odluka o dodeli ugovora Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti JN br. 5/2016 – nabavka usluga prevođenja za potrebe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

 


PDF Poziv za podnošenje ponude Preuzmi


PDF Konkursna dokumentacija Preuzmi


PDF Odluka o dodeli ugovora Preuzmi


Javna nabavka – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – nabavka usluga održavanja softvera Trezor – Savetnik i isporuka časopisa Savetnik, JN br. 2/2016.

PDF Konkursna dokumentacija Preuzmi


PDF Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja Preuzmi


PDF Odluka o dodeli ugovora Preuzmi


Odluka o dodeli ugovora 404-02-16/13/2016-04 od 17. marta 2016. godine – Cekos

PDF Odluka o dodeli Ugovora Preuzmi


 

Javna nabavka male vrednosti, JN br. 6/2016 – nabavka usluga štampanja – usluge izrade promotivnog materijala, dizajniranje, lektura i štampanje inforormativno-eduikativnog i drugog materijala za potrebe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, nabavka po partijama

 


PDF Konkursna dokumentacija Preuzmi


PDF Poziv za podnošenje ponude Preuzmi


microsoft-word-icon Pojašnjenje za usluge štampanja Preuzmi


PDF Odluka o dodeli ugovora Preuzmi


Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

microsoft-word-icon Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javne nabavke Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Preuzmi


microsoft-word-icon Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javne nabavke Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti JN br. 4/2016 – nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervacije hotelskog smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu.

PDF Poziv za dostavljanje ponuda Preuzmi


PDF Konkursna dokumentacija Preuzmi


PDF Odluka o dodeli ugovora Preuzmi


Javna nabavka – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva – nabavka stručne literature CEKOS-stručni časopis Informator i program Ekpert – digitalna baza propisa, službena mišljenja, sudske prakse i modela akata, JN br. 1/2016

microsoft-word-icon Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja Preuzmi


microsoft-word-icon Konkursna dokumentacija Preuzmi


Javna nabavka – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva – nabavka elektronske baze Paragraf Lex i stručnih časopisa Pravni instruktor i Budžetski instruktor JN br. 3/2016

microsoft-word-icon Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda Preuzmi


microsoft-word-icon Konkursna dokumentacija u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda Preuzmi


PDF Odluka o dodeli ugovora Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga posredovanja turističke agencije pri realizaciji projekta-takmičenja “Simulacija suđenja (Moot Court)” u oblasti zaštite od diskriminacije za 2015. godinu, JN br. 5/2015

PDF JN br. 5/2015 – Poziv za podnošenje ponude Preuzmi


PDF JN br. 5/2015 – Konkursna dokumentacija Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 5/2015 – Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 5/2015 – Izmena konkursne dokumentacije Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 5/2015 – Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 5/2015 – Pojašnjenja u vezi sa javnom nabavkom Preuzmi


PDF JN br. 5/2015 – Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 5/2015 – Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 5/2015 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 5/2015 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga štampanja (plakati, leci, pehari) za potrebe realizacije projekta “Simulacija suđenja (Moot Court)” za 2015. godinu, JN br. 4/2015

PDF JN br. 4 /2015 – Odluka o dodeli ugovora Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 4/2015 – Pozvi za podnošenje ponude Preuzmi


PDF JN br. 4/2015 – Konkursna dokumentacija Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga štampanja za potrebe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2015. godinu, JN br. 3/2015

microsoft-word-icon JN br. 3/2015 – Poziv za podnošenje ponuda Preuzmi


PDF JN br. 3/2015 – Konkursna dokumentacija Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 3/2015 – Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 3/2015 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluga štampanja – usluge izrade promotivnog materijala, dizajniranje, lektura i štampanje informativnog – edukativnog i drugog materijala, nabavka po partijama, za potrebe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, JN br. 2/2015

PDF JN br. 2/2015 – Poziv za podnošenje ponuda Preuzmi


PDF JN br. 2/2015 – Konkursna dokumentacija Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 2/2015 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 2/2015 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 2/2015 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3 Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervacije hotelskog smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu, za potrebe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, JN br. 1/2015

PDF JN br. 1/2015 – Poziv za podnošenje ponuda Preuzmi


PDF JN br. 1/2015 – Konkursna dokumentacija Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 1/2015 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – nabavka administrativne opreme za potrebe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2014. godinu, nabavka oblikovana po partijama, JN br. 6/2014

microsoft-word-icon JN br. 6/2014 – Poziv za podnošenje ponuda Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 6/2014 – Konkursna dokumentacija Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 6/2014 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 6/2014 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga štampanja vizit karti za potrebe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, JN br. 5/2014

microsoft-word-icon JN br. 5/2014 – Poziv za podnošenje ponuda Preuzmi


PDF JN br. 5/2014 – Konkursna dokumentacija Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 5/2014 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti, nabavka dobara – nabavka materijala za saobraćaj – motorno gorivo za potrebe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2014. godinu, JN br. 4/2014

microsoft-word-icon JN br. 4/2014 – Poziv za podnošenje ponuda Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 4/2014 – Konkursna dokumentacija Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 4/2014 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluga informisanja – usluge izrade promotivnog materijala, brošura, vizit karti, dizajniranje, lektura i štampanje informativno – edukativnog materijala za potrebe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, nabavka po partijama, JN br. 3/2014

microsoft-word-icon JN br. 3/2014 – Poziv za podnošenje ponuda Preuzmi


PDF JN br. 3/2014 – Konkursna dokumentacija Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 3/2014 – Pojašnjenja u vezi nabavke Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 3/2014 – Izmena i dopuna konkursne dokumentacije Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 3/2014 – Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 3/2014 – Pojašnjenja u vezi nabavke – uputstvo za popunjavanje Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 3/2014 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3 Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 3/2014 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 3/2014 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga prevoza na službenom putovanju u inostranstvu – rezervacije i izdavanje avio karata za potrebe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, JN br. 2/2014.

microsoft-word-icon JN br. 2/2014 – Poziv za podnošenje ponuda Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 2/2014 – Konkursna dokumentacija Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 2/2014 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmi


Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga hotelskog smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu, JN br. 1/2014.

microsoft-word-icon JN br. 1/2014 – Poziv za podnošenje ponuda Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 1/2014 – Konkursna dokumentacija Preuzmi


microsoft-word-icon JN br. 1/2014 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top