Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Javno slušanje o radnoj verziji predloga izmena Zakona o izboru narodnih poslanika • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Javno slušanje o radnoj verziji predloga izmena Zakona o izboru narodnih poslanika

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, učestvovala je na skupu o Radnoj verziji predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je u organizaciji Odbora za pravosuđe i upravu održan 21. Aprila u maloj sali Doma Narodne skupštine. Javno slušanje je organizovano kako bi se šira javnost upoznala i uključila u raspravu i na taj način došlo do najkvalitetnijih rešenja. Prema tom predlogu, ukida se praksa blanko ostavki i predviđa se da mandate dobijaju kandidati prema redosledu. Jedno od rešenja tiče se zastupljenosti žena. Poverenica je istakla da je neophodno izmeniti predloženu odredbu, tako da svako treće a ne svako četvrto mesto bude rezervisano za manje zastupljen pol, kao i da se kreira posebna prelazna odredba koja bi omogućila primenu već na prvim sledećim izborima, a prema kojoj bi predlagač liste bio dužan da prilikom dodele madata kandidatima sa liste, obezbedi najmanje 30% mandata za manje zastupljen pol. Takođe, Nevena Petrušić je predložila da se putem odgovarajućih posebnih mera obezbedi da predstavnici nacionalnih manjina budu u odgovarajućem broju zastupljeni u narodnoj skupštini.

Javnom slušanju prisustvovao je predsednik Odbora Boško Ristić, predsednici poslaničkih grupa, veliki broj poslanika, direktor Agencije za borbu protiv korupcije, profesori Pravnog i FPN u Beogradu.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top