Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Jedna milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Jedna milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama

Poverenica Nevena Petrušić govorila je na skupu “Jedna milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama”. Ova manifestacija je deo globalne kampanje, gde se širom sveta 14. februara poziva na prestanak nasilja nad ženama i devojčicama, i oštrije kažnjavanje zlostavljača žena. Kampanja je i globalni poziv svim ženama koje su pretrpele ili trpe nasilje da prekinu sa ćutanjem i progovore kako bi pomogle drugim ženama da to isto učine i shvate da ne moraju biti žrtve nasilja. Pored Beograda, ova manifestacija je održana u Bujanovcu, Novom Pazaru, Nišu i drugim gradovima širom Srbije.
Poverenica je istakla ogromnu važnost činjenice da se Srbija danas priključila ovoj globalnoj kampanji. Ukazala je i na alarmantnu statistiku prema kojoj više od 2/3 građana Srbije misli da je nasilje nad ženama mnogo ili u priličnoj meri rasprostranjeno, i da 42 % građana smatra da su žene najdiskriminisanija grupa u našoj državi. Poverenica je naglasila da svi nadležni treba da ulože maksimalne napore da bi se stvorili uslovi za bezbedan život svih žena koje su doživele nasilje u porodici, da se ne ukidaju SOS telefoni za pomoć žrtvama i da se nasilnici i diskriminatori adekvatno kazne. Istovremeno, javnost ne sme da okreće glavu, a mediji treba da posvete još više pažnje ovom problemu. Organizatorke i organizatori javnog događaja tražili su od države i državnih organa da preduzimaju efektivne i efikasne mere radi zaustavljanja i kažnjavanja svih oblika nasilja prema ženama i da primene Konvenciju Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i u porodici. Pored poverenice okupljenima se obratio i Saša Janković, Zaštitnik građana.

Print Friendly, PDF & Email
back to top