Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Jelena Cvetković, Niš • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Jelena Cvetković, Niš

Diplomirana pravnica, diplomirala je na krivično­pravnom smeru Pravnog fakulteta u Nišu (2009). Pohađala je program stručnog osposobljavanja u Filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sa sedištem u Nišu, gde je radila kao samostalna stručna saradnica u Odseku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i matičnu evidenciju. Tokom 2008-2009. godine radila je na istraživačkom projektu na temu „Medijacija iz ugla građana, privrednih subjekata i medijatora u pet gradova Jugoistočne Srbije”.

Radno iskustvo

 

Pohađala program stručnog osposobljavanja u Filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sa sedištem u Nišu. Radila kao samostalna stručna saradnica u Odseku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i matičnu evidenciju (2011-2012);

Rad na istraživačkom projektu na temu „Medijacija iz ugla građana, privrednih subjekata i medijatora u pet gradova Jugoistočne Srbije” (2008-2009). Projekat je realizovan u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), a publikacija objavljena 2011. godine.

 

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje

 

Diplomirana pravnica, Pravni fakultet u Nišu, krivično­pravni smer, prosečna ocena 8,42 (2009)

Stručno usavršavanje:

  • Poseduje uverenje o završenom „Kliničkom programu obuke za zaštitu prava žena”, stečeno povodom rada na Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Nišu i pružanja besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim ženama sa teritorije grada Niša, koje su bile žrtve porodičnog nasilja i drugih protivpravnih i diskriminišućih radnji;
  • Objavljen rad u Zborniku Pravnog fakulteta (LIII/2009) na temu „Medijacija, stavovi građana i iskustva profesionalaca”;
  • Učešće na osnovnoj obuci iz oblasti medijacije (2012);
  • Učešće na specijalizovanoj obuci iz oblasti medijacije u slučajevima diskriminacije, u organizaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (2013).
Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top