Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Jelica Milosavljević, Kruševac • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Jelica Milosavljević, Kruševac

Diplomirala na Pedagoškoj akademiji u Kruševcu (1991) i na Defektološkom fakultetu u Beogradu (1997). Položila stručni ispit u prosveti (1996) i stručni ispit iz oblasti socijalne zaštite (2000). Licencirana je trenerica akreditovanog programa „Podsticanje prosocijalnog i prevencija agresivnog ponašanja mladih”. U Centru za socijalni rad Kruševac zaposlena je od 1998. godine. Pohađala je brojne seminare i stručne obuke.

Radno iskustvo

 

Osnovna škola „Dragoslav Cekić” Jasika, nastavnik razredne nastave (1994-1998)
Centar za socijalni rad Kruševac od 1998. godine, koordinator Tima za zaštitu dece sa poremećajima u ponašanju (2000-2007). Od 2007. godine voditelj slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih.

 

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje

 

 • Pedagoška akademija u Kruševcu, smer nastavnik razredne nastave, diplomirala 1991. godine;
 • Defektološki fakultet u Beogradu, odsek Prevencija i resocijalizacija lica sa poremećajima u društvenom ponašanju, diplomirala 1997. godine.

Položila je stručni ispit u prosveti (1996) i stručni ispit iz oblasti socijalne zaštite (2000). Licencirana je trenerica akreditovanog programa „Podsticanje prosocijalnog i prevencija agresivnog ponašanja mladih”. Pohađala je brojne seminare i stručne obuke:

 • Maloletnička delinkvencija-teorijski pristup, u organizaciji UNICEF-a;
 • Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima, u organizaciji Vlade RS;
 • Uvod u kognitivno-bihejvioralnu terapiju sa mladima, sa položenim ispitom u organizaciji UNICEF-a i Filozofskog fakulteta u Beogradu;
 • Multisistemski pristup u radu sa decom i omladinom u sukobu sa zakonom i u riziku,
 • Seminar o veštinama obučavanja za posredovanje između žrtve i prestupnika sa položenim ispitom;
 • Međunarodna konferencija „Prevencija nasilja u školama i Savetovališta”, Struga;
 • Međunarodna konferencija „Prevencija nasilja nad decom i ljudska sigurnost”, u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova Slovenije;
 • Trening EU TACSO kancelarije „Obuka za liderice i lidere novoosnovanih organizacija civilnog društva” i drugo.

Održala seminare obuke i konferencije:

 • Obuka u planiranju i vođenju projekata UNICEF, Vrnjačka Banja (2007);
 • Obuka „Podsticanje prosocijalnog i prevencija agresivnog ponašanja mladih”, Kruševac (2009);
 • Nasilje u školama, sistemski pristup, Amity, Kosovska Mitrovica (2008)
 • Nasilje u školama, sistemski pristup, Amity, Kosovska Mitrovica (2009)
 • „Diskriminacija u centrima za socijalni rad”, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Kruševac (2012)
Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top