Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Jovana Netković, Beograd • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Jovana Netković, Beograd

Završila je Fakultet za kulturu i medije na Megatrend univerzitetu, kao i master studije kulturologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Radila je kao edukatorka i trenerica za vršnjačke edukatore u oblasti HIV i AIDS (2003-2008), novinarka veb portala Hot-Spot Belgrade City Guide (2011), PR asistentkinja na međunarodnom festivalu dokumentarnog filma BELDOCS (2013) i predavačica na teme o bezbednosti na internetu i aspektima rodne ravnopravnosti na samostalnom projektu (2013).

Radno iskustvo

 

 • Edukatorka i trenerica za vršnjačke edukatore u oblasti HIV i AIDS (2003-2008);
 • Novinarka veb portala Hot-Spot Belgrade City Guide (2011);
 • PR asistentkinja na međunarodnom festivalu dokumentarnog filma BELDOCS (2013);
 • Predavačica na teme o bezbednosti na internetu i aspektima rodne ravnopravnosti na samostalnom projektu (2013).

 

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje

 

 • Fakultet za kulturu i medije, smer Odnosi s javnošću – Megatrend univerzitet (2007-2011);
 • Master studije kulturologije, Studije roda – Fakultet političkih nauka, Beograd (2011).

Stručno usavršavanje:

 • Diploma „Škole ljudskih prava”, Norveško-helsinški odbor za ljudska prava (2000);
 • Diploma osnovnih veština za vođenje političke kampanje, National Democratic Institute NDI, (2001);
 • Seminar „PR Days” – politički PR, Fakultet političkih nauka (2012);
 • Obuka za PR menadžere, Balkan Media Tim (2012)
 • Konferencija „Novi standardi u zaštiti žena od svih oblika nasilja –u susret ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici”, Autonomni ženski centar, (2012)
 • Seminar „Mobing i diskriminacija na radnom mestu – primeri borbe protiv ovih pojava u Republici Austriji”, Savezno ministarstvo za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača Republike Austrije u saradnji sa stručnom službom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije (2012);
 • Trening za novinare/ke o profesionalnom izveštavanju o nasilju u porodici, Uprava za rodnu ravnopravnost i UNDP (2012);
 • Seminar „Pružanje pravne pomoći LGBT osobama”, Labris (2012)
 • Seminar „Mladi i antidiskriminaciona politika”, NVO Atina, Kancelarija za mlade, Ministarstvo omladine i sporta (2012)
Print Friendly, PDF & Email
back to top