Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Katarina Stanić, Beograd • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Katarina Stanić, Beograd

Diplomirana psihološkinja, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1997). Od 2009. godine radi na poziciji stručnog konsultanta u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju GIZ. Pohađala je obuke u oblasti medijacije: „Medijacija u slučajevima diskriminacije” u okviru programa Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Partnera za demokratske promene Srbija, kao i obuke „Medijacija” „Vršnjačka i školska medijacija” i „Inkluzivna vršnjačka medijacija” u organizaciji Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.

Radno iskustvo

 

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – stručni konsultant (od 2009. do danas):

  • Razvoj programa „Inkluzivni vršnjački koučing”- razvoj materijala i obuke, mentorstvo predstavnicima organizacija civilnog društva koje se bave mladima, pripadnicama/cima osetljivih grupa;
  • Analiza Lokalnih akcionih planova 32 opštine, sa posebnim osvrtom na kvalitativnu i kvantitativnu participaciju mladih iz osetljivih grupa;
  • Izrada i predlog mera socijalne inkluzije Kancelarijama za mlade;
  • Trener u oblasti medijacije, realizovala treninge za preko 500 učesnika.

Mašinska škola „Radoje Dakić” Program Reforme SSO – psihološkinja (2000-2009).

 

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje

 

Diplomirana psihološkinja, Filozofski fakultet u Beogradu (1997).

U periodu 2010-2012. godine pohađala je obuke u oblasti medijacije: „Medijacija u slučajevima diskriminacije” u okviru programa Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Partnera za demokratske promene Srbija, kao i obuke „Medijacija” „Vršnjačka i školska medijacija” i „Inkluzivna vršnjačka medijacija” u organizaciji Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.

Edukacija iz oblasti psihoterapije – psihoterapeut, u okviru Gestalt agencije za psihoterapiju i edukaciju (2000-2004).

Print Friendly, PDF & Email
back to top