Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Konferencija o unapređenju i zaštiti prava nacionalnih manjina u Srbiji • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Konferencija o unapređenju i zaštiti prava nacionalnih manjina u Srbiji

Poverenica Nevena Petrušić učestvaovala je na konferenciji „Jačanje saradnje institucija i tela koja se bave unapređenjem i zaštitom prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji”, koju je organizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Savetom Evrope i Delegacijom EU u Srbiji. Šef političke sekcije Delegacije EU u Srbiji Luka Bjankoni ocenio je da je postignut napredak na polju unapređenja prava manjina, ali i da su pred Srbijom i dalje brojni izazovi. On je istakao da je Srbija učinila značajan napor u borbi protiv diskriminacije i unapredila toleranciju i razgovor etničkih grupa, ali i ukazao na to da postoje problemi u funkcionisanju pojedinih saveta nacionalnih manjina koje treba rešavati. Direktorka Kancelarije Suzana Paunović istakla je da su otklonjeni problemi koji su postojali u finansiranju nekih od 19 nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Poverenica Nevena Petrušić govorila je na panelu posvećenom nezavisnim telima i nadzoru nad primenom Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Print Friendly, PDF & Email
back to top