Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Konkurs za Godišnju medijsku nagradu za toleranciju • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Konkurs za Godišnju medijsku nagradu za toleranciju

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Misija OEBS-a u Srbiji, od 16. novembra 2015. godine, na Međunarodni dan tolerancije, ustanovljavaju Godišnju medijsku nagradu za najbolje medijske tekstove i priloge na temu borbe protiv diskriminacije i promovisanja ravnopravnosti i tolerancije. Cilj nam je upoznavanje najšire javnosti sa fenomenom diskriminacije u Srbiji u čemu ključnu ulogu igraju mediji, podrška izveštajima kojima se unapređuje ravnopravnost i tolerancija u našem društvu, zatim suzbijanje predrasuda i stereotipa prema manjinskim, marginalizovanim i ugroženim grupama, kao i podizanje vidljivosti institucije Poverenika.

Pravo na učešće na konkursu imaju novinari i novinarke svih štampanih i elektronskih, lokalnih i nacionalnih medija u Srbiji, koji su objavili tekstove/priloge na temu koja je zadata na konkursu, u periodu od 1. januara 2015. do 15. oktobra 2015. godine. Iz jedne medijske kuće, može da konkuriše više novinara/novinarki, ali svako od njih može da pošalje samo jedan prilog/tekst. Kriterijumi koji će se ocenjivati su: prepoznavanje fenomena diskriminacije, doprinos smanjivanju stereotipa i predrasuda, afirmativno izveštavanje, promovisanje ravnopravnosti i upotreba rodno osetljivog jezika.

Medijske tekstove i priloge je potrebno poslati do 15. oktobra 2015. godine na mejl poverenik@symbolgames.net ili poštom na adresu Poverenik za zaštitu ravnopravnosti (za novinarski konkurs), Beogradska 70/I, 11000 Beograd. Prijava za konkurs treba da sadrži medijski prilog/tekst i kratku biografiju sa kontaktima autora/autorke. Format prijave: za radio i televiziju – link i disk sa prilogom, za štampane i on line medije – link i objavljen tekst u PDF formatu.

Stručni žiri čine predstavnici/predstavnice Fakulteta političkih nauka, Fakulteta za medije i komunikacije, Udruženja novinara Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kao i predstavnici/predstavnice Misije OEBS-a i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Njihova imena biće objavljena na sajtu i fejsbuk stranici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Nagrade se dodeljuju u dve kategorije:

prva, druga i treća za radijski/TV prilog;

prva, druga i treća za štampani/on line tekst.

Nagrade su:

prva nagrada – studijska poseta evropskoj medijskoj kući koja ima dobru praksu promocije i zaštite ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije;

druga nagrada – digitalni foto album i komplet knjiga;

treća nagrada – komplet knjiga.

Najbolji medijski prilozi na konkursu i imena autora i autorki biće proglašeni na Međunarodnoj konferenciji „Srbija na putu tolerancije i nediskriminacije” 16. novembra 2015. godine, a zatim na sajtu i fejsbuk stranici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i OEBS-a, a biće publikovani u Medijskom priručniku, uz redovan Godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2015. godinu. Svečana dodela nagrada biće organizovana u drugoj polovini novembra 2015. godine.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top