Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Marijana Jović , Pančevo • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Marijana Jović , Pančevo

Od 2004. godine aktivna je u Inicijativi za inkluziju VelikiMali. Angažovana je u radu različitih organizacija civilnog društva na projektima zaštite i promocije ljudskih prava, omladinske politike i rada sa mladima, sa fokusom na mlade iz osetljivih grupa. Apsolventkinja je psihologije i omladinska radnica, trenerica iz oblasti antidiskriminacije, dečijih i ljudskih prava, volonterskih programa, rada sa mladima, nenasilnog rešavanja konflikata.

Radno iskustvo

 

Od 2004. godine aktivna je u Inicijativi za inkluziju VelikiMali, organizaciji koja radi na promociji i zaštiti prava dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, gde je uključena u direktan rad sa decom i mladima sa teškoćama u razvoju. Poslednjih godina aktivna je u radu različitih organizacija civilnog društva na projektima zaštite i promocije ljudskih prava, omladinske politike i rada sa mladima, sa fokusom na mlade iz osetljivih grupa.

Poznaje domaći zakonodavni okvir i standarde zaštite dečijih prava, ima iskustvo i znanje u oblasti razvoja inkluzivnog obrazovanja i principa i razvoja socijalne inkluzije, radi na uključivanju pitanja mladih iz osetljivih grupa u različita dokumenta (strategije, zakone) koji regulišu položaj mladih u našem društvu.

Supervizorka prakse omladinskog rada pri NAPOR-u (Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada) koja radi na utvrđivanju kompetencija u omladinskom radu i prepoznavanju zanimanja omladinski radnik/ca.

Trenerica iz oblasti antidiskriminacije, dečijih i ljudskih prava, volonterskih programa, rada sa mladima, nenasilnog rešavanja konflikata.

 

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje

 

Apsolventkinja psihologije i omladinska radnica, sa specifičnim znanjima i veštinama vezanim za pravljenje i primenu individualnih obrazovnih planova u obrazovno-vaspitnom procesu (akreditovan seminar).

Učestvovala je na različitim domaćim i međunarodnim obukama, treninzima, seminarima i konferencijama na teme inovativnog pristupa u radu sa decom i mladima, razvijanju uslova u lokalnoj zajednici za kvalitetan razvoj dece i mladih i prilagođavanju servisa podrške korisnicima/cama iz osetljivih grupa, nenasilnog rešavanja konflikata i dr.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top