Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Međunarodna konferencija „Poslovna sposobnost i život u zajednici: zaštita prava osoba sa invaliditetom“ • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Međunarodna konferencija „Poslovna sposobnost i život u zajednici: zaštita prava osoba sa invaliditetom“

Poverenica Nevena Petrušić govoriće na otvaranju međunarodne konferencije „Poslovna sposobnost i život u zajednici: zaštita prava osoba sa invaliditetom”, koja će biti održana 21 – 22. maja u Beogradu. U okviru projekta PERSON, konferenciju organizuju Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Disability Rights International i Kancelarijom UN za ljudska prava (OHCHR). Konferencija će se baviti pitanjima poslovne sposobnosti i deinstitucionalizacije sa posebnim osvrtom na osobe sa intelektualnim, kognitivnim i psihosocijalnim teškoćama. Konferencija će okupiti međunarodne i domaće eksperte, predstavnike relevantnih institucija, praktičare i organizacije civilnog društva koje rade na unapređenju realizacije prava osoba sa invaliditetom.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top