Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, poverenica Nevena Petrušić ističe da je ova pojava jedan od najgorih vidova kršenja ljudskih prava i da predstavlja jedan od vidova diskriminacije. Za njeno suzbijanje nisu dovoljne kazne i mere zaštite žrtava, već je potrebno otklanjati uzroke i menjati svest i odnos institucija i javnosti prema ovoj pojavi. Svaki uspešno rešen slučaj diskriminacije žena, bez obzira u kojoj se sferi ona događa, predstavlja doprinos izgradnji društva u kojem se nasilje nad ženama shvata na jedino moguć način – kao najsramniji oblik kršenja ljudskih prava žena, kao pojava koja se ne toleriše već uspešno suzbija i kažnjava, a žrtvama nasilja pruža sva potrebna socio-ekonomska pomoć kako bi izašle iz začaranog kruga nasilja. Na državi i njenim organima leži odgovornost da uspostave delotvoran i efikasan sistem za sprečavanje, suzbijanje i zaštitu žrtava nasilja u porodici, zaključuje poverenica.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top