Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Milan Antonijević • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Milan Antonijević

Milan Antonijević rođen je 1975. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završio i master studije, a na Univerzitetu Bredford u Velikoj Britaniji pohađao je profesionalni trening razvojni kurs iz Mirovnih studija.
Na čelu je JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava. Član je Odbora za ljudska prava Socijaldemokratske Lige. Polje rada i istraživanja su ljudska prava, vladavina prava i demokratizacija, zatim borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu, slobodan pristum informacijama, reforma bezbednosnog sektora, Haški Tribunal.
Kroz implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva potpredsednika Vlade Srbije, angažovao se na setu zakonskih rešenja koja su obuhvatala školski, predškolski i studentski sistem, kao i standard verske edukacije. Kao sudija, učestvovao je u regionalnoj simulaciji procesa Evropskog suda za ljudska prava. Bio je i posmatrač i izvestilac na suđenjima pred Specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu. Učestvovao je u regionalnim projektima na području Bosne, Hrvatske, Makedonije, Mađarske. Brojna su mu učešća na okruglim stolovima, treninzima, radio na publikacijama i priručnicima čija su tema ljudskih prava u svim oblastima.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top