Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Milena Dimitrijević, Vranje • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Milena Dimitrijević, Vranje

Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Vranju, trenutno je na master studijama. Od 2009. godine angažovana je u NVO „NEXUS – Vranje” kao facilitatorka okruglih stolova i radionica, menadžerka projekta i koordinatorka istraživanja o potrebama mladih u opštini Vladičin Han. Osim toga, bila je aktivna u NVO „Atina”, Društvu za razvoj dece i mladih – Otvoreni Klub Niš i Odboru za ljudska prava Vranje.

Radno iskustvo

 

NVO „NEXUS – Vranje” (od 2009. godine do danas):

 • koordinatorka istraživanja o potrebama mladih u opštini Vladičin Han u okviru projekta Klub za mlade;
 • Facilitatorka na projektu Socijalna i ekonomska integracija izbeglih i internoraseljenih lica u Srbiji;
 • Menadžerka projekta 1.2.3.. promocija rodne ravnopravnosti, etničkih i kulturnih različitosti i nenasilnog ponašanja mladih na jugu Srbije;
 • Facilitatorka okruglih stolova i radionica u okviru Kampanje za migrante i potencijalne migrante;
 • Voditeljica radionica na projektu Podrška najugroženijim povratnicima iz Švedske i drugih zapadnih zemalja – pomoć deci i informativna kampanja;

NVO „Atina” (od 2013. godine do danas): Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima;

Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni Klub Niš (2013): Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja Monitoring i evaluacija praćenja;

Odbor za ljudska prava i S.O.S telefon Vranje (2009): Konsultantkinja i koordinatorka S.O.S telefona;

Grupa 484 Beograd (2007): Voditeljica radionica za decu u okviru projekta Podrška povranicima po Sporazumu o readmisiji iz Švedske i drugih zapadnih zemalja;

 

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje

 

 • Master studije na Učiteljskom fakultetu u Vranju, Univerzitet u Nišu (u toku);
 • Profesor razredne nastave – Učiteljski fakultet u Vranju, Univerzitet u Nišu (2010).

Stručno usavršavanje:

 • Uvodni kurs T.A 101, T.A CENTAR-asocijacija T.A analitičara (2012-2013);
 • Nasilje u porodici i institucionalna zaštita , Autonomni ženski centar Beograd u saradnji sa Odborom za ljudska prava i S.O.S telefon Vranje, (novembar, 2009);
 • Zastupanje i zaštita prava žrtava nasilja u porodici, Autonomi ženski centar Beograd (april, 2010);
 • Praćenje trgovine ljudima u Srbiji, ASTRA Beograd (jun, 2010);
 • Prvi korak ka standardizaciji modela prikupljanja podataka u svrhe zastupanja, Autonomni ženski centar Beograd (jul, 2010);
 • Nasilje u porodici ka evropskim rešenjima, Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, AŽC Beograd (oktobar, 2010);
 • Regionalna radna grupa za rodnu ravnopravnost, PBILD (novembar, 2010);
 • Rodna ravnopravnost i manjinska prava u multikulturalnom okruženju, PBILD (decembar, 2010);
 • Škola Nove politike, YIHR i Rockefeller Brotkers Fund (2009-2010);
 • E-learning škola demokratije, Odbor za ljudska prava Niš (februar, 2012);
 • Obuka o pravima deteta, Užički centar za prava deteta (oktobar, 2012);
 • Intercultural Exchange Project, Pestalozzi Children’s Foundation, Trogen Switzerland (april, 2013).
Print Friendly, PDF & Email
back to top