Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Kategorija: Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

Mišljenje na Nacrt akcionog plana za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja 2015-2020

br. 6-00-1/2016-01 datum: 9. jun 2016 godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti , Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje MIŠLjENjE na Nacrt akcionog plana za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja 2015-2020 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dopisom broj 011-00-124/2016-06 od 24. maja 2016. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti drugi Nacrt akcionog plana za sprovođenje…

Opširnije →
Mišljenje na Predlog zaključka kojim se usvaja Predlog teksta Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava u okviru pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom

br. 337-00-4/2016-01 datum: 4. april 2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti , Poverenik za zaštitu ravnopravnosti daje MIŠLjENjE na Predlog zaključka kojim se usvaja Predlog teksta Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava u okviru pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom Ministarstvo pravde dostavilo je Povereniku za zaštitu…

Opširnije →
Mišljenje na Predlog zaključka kojim se usvaja Predlog Pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje 23 – pravosuđe i osnovna prava

br. 337-00-3/2016-01 datum: 9.3.2016. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti , Poverenik za zaštitu ravnopravnosti daje MIŠLjENjE na Predlog zaključka kojim se usvaja Predlog Pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje 23 – pravosuđe i osnovna prava Ministarstvo pravde dostavilo je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, dopisom…

Opširnije →
išljenje na Predlog akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

br. 90-00-3/2016-01 datum: 24. februar 2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje MIŠLjENjE na Predlog akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS), je dopisom broj 90-00-148/2015-08 od 22. februara 2016. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti (u daljem tekstu:…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

011-00-8/2016-04 datum: 12.02.2016. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje <p style=”text-align: center;”><strong><span style=”font-size: 14pt;”>MIŠLjENjE</span></strong></p> <p style=”text-align: center;”><strong><span style=”font-size: 14pt;”>na Nacrt zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom</span></strong></p> Povereniku za zaštitu ravnopravnosti 12. februara 2016. godine dostavljen je dopis Ministarstva  za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 401-00-02584/2015-13…

Opširnije →
Mišljenje o Predlogu uredbe o Šifarniku radnih mesta

br. 110-00-9/2016-04 datum: 09. 02.2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje MIŠLjENjE o Predlogu uredbe o Šifarniku radnih mesta Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS) je dopisom broj: 110-00-00204/2015-17 od 08. februara 2016. godine, nakon sprovedenih dodatnih konsultacija sa nadležnim organima, dostavilo Povereniku za zaštitu…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

br. 011-00-6/2016-02     datum:  05.02.2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Ministarstvo  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dopisom broj 011-00-20/2016-04 od 1. februara 2016. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

br. 011-00-5/1/2016-02 datum: 02.02. 2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-00384/2015-17 od 29. januara 2016. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

br. 011-00-12/1/2015-03 datum: 02. 02. 2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje   MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-00384/2015-17 od 29. januara 2016. godine, dostavilo Povereniku za…

Opširnije →
Mišljenje na šifarnik zvanja i radnih mesta u javnom sektoru

br. 110-00-1/2/2016-04  datum: 29.01.2016. godine Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti,Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENjE na  Šifarnik zvanja i radnih mesta u javnom sektoru Dopisom od 28. januara 2016. godine (dostavljenim putem elektronske pošte), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS), obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (u daljem testu: Poverenik),…

Opširnije →
back to top