Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Nasilje nad ženama jedan od ključnih problema u Srbiji • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Nasilje nad ženama jedan od ključnih problema u Srbiji

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da je nasilje nad ženama jedno od ključnih problema u Srbiji i da je preventiva najslabija tačka u delovanju sistema na sprečavanju takvih pojava.

Ona je gostujući u emisiji „Pravi ugao” Radiotelevizije Vojvodine istakla i da je slaba koordiancija takođe mana sistema, jer do reakcije dolazi tek kad se nešto desi.

“To mora da se menja. U tom pogledu je pozitivno to što je i ministar policije borbu protiv nasilja nad ženema naveo kao jedan od prioriteta u radu policije, kao i to što je u policiji formirano posebno odeljenje za zaštitu žena od nasilja”, rekla je poverenica Janković. Ona je navela i da smatra da bi najbolji model za sprečavanje nasilja nad ženama bio da se policiji daju veća ovlašćenja u postupanju u takvim slučajevima, kao i pravo da može odmah da se izrekne meru udaljavanja nasilnika iz kuće na 14 dana.

Brankica Janković je rekla da su mandatu prethodne poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić uspostavljeni temelji insitucije za borbu protiv diskriminacje a da će njen prioritet biti da se ta tema približi građanima. Najavila je da će 15. juna biti održana konferencija povodom međunarodnog Dana borbe protiv nasilja nad starima, što je takođe veliki problem u Srbiji.

Povodom slučaja majora Helene iz Vojske Srbije, poverenica je rekla da se čekaju odgovori Vojske Srbije i Ministarstva odbrane na postupak koji je završila prethodna poverenica.

“Dobili smo obavešetenje načelnika Generalštaba Ljubiše Dikovića da se pismeno izvinjava”, reka je ona i dodala da je preostalo da se vidi da li će Ministarstvo odbrane ispuniti svoju obavezu.

Poverenica Brankica Janković je rekla i da nije u sukobu interesa zbog toga što je njen suprug zaposlen u Ministarstvu odbrane. “Ne vidim tu nikakvu korist sa povezanim licem. A ukoliko bi se desilo da ne reagujem u nekom slučaju u kojem bi moj suprug bio optužen za diskriminaciju, tada bi Skupština odmah morala da me razreši”, navela je ona.

Print Friendly, PDF & Email
back to top