Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Nataša Perišić, Valjevo • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Nataša Perišić, Valjevo

Diplomirana pravnica, završila je master studije prava na Fakultetu za evropsko pravo i politiku Univerziteta Singidunum u Novom Sadu. Od 1995. godine aktivna je u nevladinom sektoru, a od 2004. godine je predstavnica Republike Srbije u radnoj grupi za ravnopravnost polova pri Paktu za stabilnost. Ima iskustvo u radu sa međunarodnim organizacijama (OEBS; Norveška narodna pomoć, UN…). Autorka je priručnika za potrebe inspekcije rada „Diskriminacija žena na tržištu rada”.

Radno iskustvo

 

U Osnovnom sudu u Valjevu radila je kao sudijski pripravnik od 1. decembra 2010. do 1. marta 2012. godine, a od 2. aprila 2012. godine do danas radi kao advokatski pripravnik.

Od 1995. godine aktivna je u nevladinom sektoru, bavi se ljudskim pravima i to pre svega ženskim ljudskim pravima. Od 2004. godine predstavnica je Republike Srbije u radnoj grupi za ravnopravnost polova pri Paktu za stabilnost. Osim toga, kao članica radne grupe učestvovala je u izradi nacionalne Strategije za poboljšanje položaja žena. Periodično je angažovana od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku u različitim programima kao predavačica. Ima iskustvo u radu sa međunarodnim organizacijama, kao što su OEBS (dve godine rada na projektima koje su implementirali u Srbiji, a odnose se na ljudska prava manjinskih grupa, posebno Romkinja), Norveška Narodna Pomoć (sedam godina angažovana kao koordinatorka programa za Srbiju); Ujedinjene nacije – posebno agencije:

 • UNDP (predavačica na obuci državnih službenika/ca za izveštavanje po CEDAW konvenciji);
 • UNIFEM (od 2009. godine konsultantkinja UNIFEM-a za radna prava žena u regionu Zapadnog Balkana, i kao predavačica učestvovala u projektu o rodnom budžetiranju i osmišljavanju i realizaciji obuke Diskriminacija žena na tržištu rada za Inspektorat rada i državne službenike).

Autorka je priručnika za potrebe inspekcije rada – Diskriminacija žena na tržištu rada, koji je izdao Ministarstvo za rad i socijalnu politiku 2009. godine – prvo izdanje i 2010. godine – drugo dopunjeno izdanje.

 

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje

 

 • Diplomirani pravnik, Diplomske–master studije prava, Fakultet za evropsko pravo i politiku, Univerzitet Singidunum, Novi Sad (2010);
 • Pravnik bachelor, Osnovne akademske studije prava, Fakultet za evropsko pravo i politiku, Univerzitet Singidunum, Novi Sad (2009);
 • Pravnik, Viša pravna, Pravni fakultet, Kragujevac (1991);
 • Tehničar za poslove radnih odnosa, Valjevska Gimnazija, smer: pravno-birotehnički (1986);

Neformalno obrazovanje:

 • Sertifikat „Koordinirana akcija lokalne zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici”, AŽC, Beograd (jun 2008);
 • Sertifikat o završenom kursu „EU i rodna ravnopravnost”, Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, (2007/2008);
 • Sertifikat „Zaštita od nasilja u porodici”, „Praxis” Beograd i UNHCR (maj 2007)
 • Sertifikat o završenom naprednom treningu „Obuka za dizajniranje i facilitaciju treninga”, grupa „MOST”, Beograd (5-7 oktobar 2007)
 • Sertifikat o završenom treningu za predavačice „Izveštavanje po CEDAW”, Vlada RS – Uprava za rodnu ravnopravnost, Zavod za ravnopravnost polova, UNIFEM i UNDP (2006/2007)
 • “Training for Women’s Leadership” – Drexsel University, Philadelphia USA
 • Sertifikat o završenom treningu za predavačice „Žene to mogu”, „Glas razlika” i Norveška narodna pomoć, Beograd (2001)
Print Friendly, PDF & Email
back to top