Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Obaveštenje javnosti - Skupština grada Čačka diskriminisala osobe homoseksualne orijentacije • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Obaveštenje javnosti – Skupština grada Čačka diskriminisala osobe homoseksualne orijentacije

U Preporuci u vezi sa programskim sadržajima televizija sa nacionalnom frekvencijom, kojima se vređa moral i narušava ljudsko dostojanstvo, koju je Skupština grada Čačka uputila Republičkoj radiodifuznoj agenciji (RRA) navedeno je da „Odbornici Skupštine grada Čačka, svesni opasnosti koja preti od sistematskog forsiranja programskih sadržaja, koji najdirektnije utiču na stanje kolektivnog duha građana, upućuju RRA najoštriji protest protiv svih programskih sadržaja televizija sa nacionalnom frekvencijom kojima se vređa moral, propagira pedofilija, homoseksualizam, vređa dostojanstvo Srpske pravoslavne crkve, drugih tradicionalnih verskih zajednica i utiče negativno na formiranje vrednosnih stavova mladih generacija“. Organizacija za ljudska i lezbejska prava „Labris” iz Beograda podnela je pritužbu protiv Skupštine grada Čačka i navela da su istopolno seksualno orijentisane osobe diskriminisane ovom preporukom, jer su upoređene sa pedofilima. U toku postupka je utvrđeno da je donošenjem Preporuke, u kojoj se u isti kontekst stavljaju osobe homoseksualne orijentacije sa drugim izrazito negativnim i zabranjenim društvenim pojavama, stvara ponižavajuće i uvredljivo okruženje i vređa dostojanstvo ove seksualne manjine, čime je Skupština grada Čačka prekršila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Skupštini grada Čačka je preporučeno da iz Preporuke ukloni delove u kojima se „propagiranje homoseksualizma” navodi zajedno sa negativnim i zabranjenim društvenim pojavama, da uputi javno izvinjenje građankama i građanima Srbije homoseksualne orijentacije zbog sadržine Preporuke koja se na njih odnosi, kao i da ubuduće vodi računa da prilikom preduzimanja mera iz svoje nadležnosti poštuje načelo jednakosti i zabrane diskriminacije.

S obzirom da Skupština grada Čačka nije postupila po preporuci, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom, o tome obaveštava javnost.

Print Friendly, PDF & Email
back to top