Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Osuda napada i preporuke za izradu Nacionalne strategije • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Osuda napada i preporuke za izradu Nacionalne strategije

 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić najoštrije osuđuje napad na devojku koja je nosila majicu sa simbolima LGBT populacije i traži od nadležnih adekvatnu kaznu za napadača.

Poverenica istovremeno saopštava da je Vladi Srbije i premijeru Mirku Cvetkoviću uputila preporuke za usvajanje Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije, kojom bi se utvrdile sveobuhvatne i koordinisane mere, jer uprkos zakonskim normama i izvesnim pozitivnim pomacima na planu sprečavanja diskriminacije, ova negativna pojava još uvek je veoma raširena.

Između ostalog, istraživanja pokazuju da građani Srbije imaju mnoge predrasude i visok stepen netolerancije kada je u pitanju seksualna orijentacija, nacionalne manjine, osobe sa invaliditetom, žene. Zabrinjavajuće je da aktivisti i aktivistkinje udruženja koja pružaju pomoć i podršku žrtvama, često nailaze na otpore, napade, omalovažavanja i šikaniranja, koja se nedovoljno efikasno procesuiraju.

Zbog svega ovoga, poverenica smatra da bi Nacionalna strategija bila podrška antdiskriminacionim merama, a njeno sprovođenje doprinelo bi otklanjanju uzroka i jačanju svesti javnosti o društvenoj opasnosti diskriminacije, zatim o individualnoj koristi koju svako ostvaruje poštovanjem prava drugih i drugačijih, kao i unapređenju tolerancije i prihvatanju i uvažavanju različitosti.

Pored toga, sprovođenje Strategije unapredilo bi rad pravosudnih i drugih organa javne vlasti i učinilo delotvornijim sve mehanizme za pružanje pravne zaštite od diskriminacije.

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top