Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Pomoćnici • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Pomoćnici

Kosana Beker, v.d. pomoćnice poverenice za zaštitu ravnopravnosti i rukovoditeljka Sektora za unapređenje ravnopravnosti

Kosana Beker

Kosana Beker je zaposlena u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od decembra 2010 godine. Prethodno radno iskustvo je stekla u službi Zaštitnika građana, kao načelnica Odeljenja za projekte i saradnju, u Inicijativi za inkluziju VelikiMali, kao pravna savetnica, u NIS a.d. na mestu stručne saradnice u Pravnoj službi, dok je pripravnički staž završila u Udruženoj advokatskoj kancelariji „Kesić&Stanić“ u Pančevu.
Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu, položila pravosudni ispit i završila master studije iz oblasti rodnih studija i izgradnje mira na UN Univerzitetu za mir, Kostarika. Aktivistkinja je za ljudska prava, a posebno se bavila rodnom ravnopravnošću, kao i diskriminacijom marginalizovanih grupa – dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom. Autorka je nekoliko publikacija i stručnih tekstova, tečno govori engleski jezik.

kosana.beker@symbolgames.net

Mirjana Kecman, v.d. pomoćnice poverenice za zaštitu ravnopravnosti i rukovoditeljka Sektora za zaštitu ravnopravnosti

 

Mirjana Kecman zaposlena je u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od avgusta 2015. godine. Prethodno je radila na mestu načelnice Odeljenja za upravne poslove u oblasti socijalne zaštite u Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tokom više od dve decenije, radno iskustvo sticala je u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, zatim na mestu pomoćnice Komesara za izbeglice Republike Srbije, kao članica Komisije za azil i kao advokatica. Učestvovala je u radnim grupama za izradu zakona, među kojima su i Zakon o izbeglicama, Zakon o opštem upravnom postupku, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kao i podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o azilu.
Mirjana Kecman rođena je 1970. godine u Puli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu i položila pravosudni ispit. Govori engleski jezik.

mirjana.kecman@symbolgames.net

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top