Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Poseta Budimpešti • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Poseta Budimpešti

U okviru studijske posete koju je organizovao OEBS, 7. i 8. novembra 2013. godine, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, pomoćnica poverenice Kosana Beker, samostalna savetnica Gorica Čolić i savetnice Marija Zarić i Tijana Milošević posetile su međunarodnu organizaciju European Roma Rights Centre (Evropski centar za prava Roma) i Mental Disability Advocacy Centre, u Budimpešti. Tokom posete predstavljene su aktivnosti i iskustva ovih organizacija u vezi sa strateškim parničenjem pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Drugi dan posete Budimpešti poverenica i predstavnice institucije posetile su mađarsko telo za ravnopravnost (Hungarian Equal Treatment Authority), gde su se upoznale sa nadležnostima i radom te institucije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top