Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Poseta Ekspertske misije EU Povereniku • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Poseta Ekspertske misije EU Povereniku

Ekspertska misija Evropske unije, na čelu sa Ann Vandekerckhove i Margaret Tuite posetila je Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u cilju razgovora o pravima deteta iz perspektive rada Poverenika.

Poverenica Nevena Petrušić upoznala je članice i članove misije sa radom Poverenika, kao i sa dosadašnjim naporima i uspesima u borbi protiv diskriminacije dece.

Sastanku su prisustvovali Ana Milenić, Dara Gravara Stojanović, Branko Puzić, Branislav Radović iz Kancelarije za evropske integracije, kao i Kosana Beker, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Poverenica je istakla da je Poseban izveštaj Poverenika u vezi sa diskriminacijom dece pokazao da diskriminacije najviše ima u oblasti obrazovanja, kao i to da su kod mladih veoma izraženi diskriminatorni stavovi i predrasude. Podsetila je i na činjenicu da je još pre tri godine Ministarstvu obrazovanja Poverenik dao preporuku da iz udžbenika ukloni sadržaje koji podstiču stereotipe i diskriminaciju, ali da po toj preporuci još uvek nije postupljeno.

Na sastanku je bilo reči i o dobroj saradnji Poverenika sa kancelarijom Zaštitnika građana u vezi sa pitanjima dece, a istaknuto je i to da je Srbiji neophodan Zakon o pravima deteta koji će regulisati brojna pitanja.

Poverenica je posebno naglasila neophodnost regulisanja položaja deteta pred nezavisnim telima, kako bi deci bilo omogućeno da slobodno izraze svoje mišljenje u postupcima koji se tiču njihovih prava.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top