Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Posete lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost i službama pravne pomoći • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Posete lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost i službama pravne pomoći

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nastavio je uspešnu saradnju sa odabranim mehanizmima za rodnu ravnopravnost i kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć na lokalnom nivou.

Predstavnice Stručne službe Poverenika Danijela Stojimenov, Ivana Filipov i Tijana Milošević posetile su 1. i 2. aprila Vladičin Han, Leskovac, Prokuplje i opštinu Medijana u Nišu. Na radnim sastancima sa predstavnicima/ama lokalne samouprave, kancelarija za besplatnu pravnu pomoć i lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, bilo je reči o nadležnosti i ulozi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u sprečavanju rodno zasnovane diskriminacije, kao i o modelima buduće saradnje sa lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost.

Cilj ovakve neposredne saradnje je osiguravanje bolje pristupačnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti svim građanima, a posebno ženama, kroz veću informisanost lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i kancelarija za besplatnu pravnu pomoć o mandatu Poverenika i njegovoj ulozi u sprečavanju rodno zasnovane diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top