Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Poziv omladinskim grupama i organizacijama civilnog društva koje se bave mladima • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Poziv omladinskim grupama i organizacijama civilnog društva koje se bave mladima

POZIV
OMLADINSKIM GRUPAMA
I
ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE SE BAVE MLADIMA
za učešće u treningu u okviru projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost”

 

Savez udruženja Kuća za ljudska prava i demokratiju (u daljem tekstu Kuća) osnovan je 2011. godine udruživanjem pet organizacija civilnog društva: Građanske inicijative, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Centar za praktičnu politiku. Kuća je osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja ljudskih prava i demokratije. Kuća edukuje građane o ljudskim pravima i načinu ostvarivanja prava, zagovara konkretna zakonska rešenja i implementaciju u oblasti ljudskih prava i demokratizacije društva i monitoriše rad državnih institucija u ovim oblastima.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan inokosni državni organ, specijalizovan za sprečavanje svih vidova, oblika i slučajeva diskriminacije, kao i unapređivanje ostvarivanja i zaštite ravnopravnosti. Poverenik je nadležan da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije, da prati sprovođenje zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije, inicira njihovo donošenje ili izmenu, kao i da preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

Savez udruženja Kuća ljudskih prava i demokratije je implementacioni partner u realizaciji projekta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti „Neka ravnopravnost postane stvarnost” .

Opšti cilj ovog projekta jeste doprinos jačanju ljudskih i manjinskih prava u Srbiji, a specifični da unapredi postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti kao mehanizam za zaštitu od diskriminacije manjinskih grupa.

Jedan od dva očekivana rezultata projekta, odnosi se na podizanje svesti o problemu diskriminacije u lokalnim zajednicama i među aktivistima OCD.

U okviru aktivnosti koje su usmerene na ostvarivanje ovog rezultata, u Subotici, Novom Pazaru i Bujanovcu, biće organizovani treninzi za članove/ice omladinskih organizacija, organizacija koje se bave mladima ili neformalnih omladinskih grupa koje su registrovane, imaju sedište ili deluju na području neke od opština ili gradova Severnobačkog, Pčinjskog ili Raškog upravnog okruga.

Trening će biti organizovan kroz tri različita modula koji će se realizovati u maju, junu i septembru 2014. godine, a nakon završetka, učesnci/ce će imati priliku da uz mentorsku podršku razviju i implementiraju lokalne kampanje u svojim gradovima/opštinama koje se odnose na podizanje svesti zajednice o problemima diskriminacije manjinskih i marginalizovanih grupa.

Rezultati lokalnih kampanja biće predstavljeni na završnom događaju projekta u okviru koga će Poverenica za zaštitu ravnopravnosti svim učesnicima i učesnicama obuka dodeliti sertifikate o učešću u projektu.

Teme koje će se obrađivati u okviru tri modula treninga su:

– Antidiskriminaciona pravna regulativa Republike Srbije
– Zaštita od diskriminacije
– Prava nacionalnih manjina
– Rodna ravnopravnost
– Seksualna orijentacija i prava LGBT
– Javno zastupanje prava diskriminisanih grupa
– Razvoj lokalne kampanje javnog zastupanja manjinskih grupa

Ko može da se prijavi:

– omladinske organizacije, organizacije civilnog društva koje se bave mladima, neformalne omladinske grupe koje imaju sedište ili svoje aktivnosti sprovode u nekoj od opština ili gradova Severnobačkog, Pčinjskog ili Raškog upravnog okruga.

– omladinske organizacije, organizacije civilnog društva koje se bave mladima, neformalne omladinske grupe koje imaju kapaciteta da predlože minimum 2 kandidata/kinje za učešće u sva tri modula treninga i implementaciji aktivnosti lokalnih kampanja za podizanje svesti o zaštiti manjinskih grupa od diskriminacije

Prijave se šalju popunjavanjem prijavnog formulara i slanjem isključivo elektronskom poštom na office@kucaljudskihprava.rs do 4. maja 2014. godine u 17 časova.

U slučaju dodatnih pitanja možete se obratiti Bojani Selaković putem e-maila: office@kucaljudskihprava.rs ili telefonom na 060 36 24 017.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top