Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Predat Redovan godišnji izveštaj za 2014. godinu • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Predat Redovan godišnji izveštaj za 2014. godinu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije Redovan godišnji izveštaj za 2014. godinu.

Izveštaj pokazuje da Poverenik i dalje najveći broj pritužbi dobija zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti, a zatim slede pritužbe koje za osnov diskriminacije imaju etničko poreklo, zdravstveno stanje, starosno doba, invaliditet i pol. Više od jedne trećine pritužbi tokom 2014. godine podneto je zbog diskriminacije u postupku zapošljavanja ili na radnom mestu, a iza njih su pritužbe podnete zbog diskriminacije u postupcima pred organima javne vlasti, pružanju javnih usluga i korišćenju objekata i površina, u obrazovanju i stručnom osposobljavanju.

Najviše pritužbi podneto je protiv pravnih lica i državnih organa. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i dalje prima relativno veliki broj pritužbi koje se odnose na povrede zakona koje nisu u nadležnosti Poverenika, što pokazuje da građani još uvek ne razlikuju diskriminaciju od drugih nezakonitih postupanja i nisu u potpunosti upoznati sa ovlašćenjima Poverenika.

I ovaj peti redovni izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pokazuje da je evidentno da društvenu stvarnost u Srbiji obeležavaju duboko ukorenjeni i rašireni rodni, etnički i drugi stereotipi i predrasude i visok nivo socijalne distance prema pojedinim nacionalnim, verskim, seksualnim i drugim manjinama. To su ključne prepreke za uspostavljanje stvarne jednakosti i pune društvene uključenosti svih društvenih grupa i pojedinaca. Zato je, i pored relativno zadovoljavajućeg antidiskriminacionog pravnog okvira i brojnih aktivnosti na planu sprečavanja i suzbijanja diskriminacije, ova negativna i opasna društvena pojava još uvek široko rasprostranjena u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email
back to top