Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Predstavnici grada Beograda za upotrebu rodno senzitivnog jezika • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Predstavnici grada Beograda za upotrebu rodno senzitivnog jezika

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić razgovarala je sa predsednikom Skupštine grada Beograda Nikolom Nikodijevićem o preporukama za upotrebu rodno senzitivnog jezika.

Poverenica Petrušić je na sastanku u Starom dvoru navela da je zadovoljna zbog izražene volje i rešenosti predstavnika Grada Beograda da primenjuju preporuke Poverenika o upotrebi rodno senzitivnog jezika. Predsednik Nikodijević je naveo da gradski organi moraju da prednjače u usvajanju i primeni normi koje doprinose smanjivanju i ukidanju diskriminacije u savakom pogledu. Takođe je rekao i da on insistira da odbornici i odbornice u javnom govoru koriste nediskriminatorne rodne termine jer  tako mogu da pospeše primenu propisa u svakodnevnom životu i radu.

Na sastanku kojem su prisustvovale i sekretarka Skupštine grada Beograda Sonja Podunavac i članica Gradskog veća Tanja Popović, dogovoreno je da će gradska skupština formirati radno telo koje će imati zadatak da se prilikom izrade dokumenata, programa, strategija i drugih akata koje usvaja Skupština grada Beograda, u potpunosti primene termini i izrazi koji podrazumevaju prihvatanje rodno senzitivnog jezika.

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top