Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Publikacije nastale u okviru Progres projekta • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Publikacije nastale u okviru Progres projekta

 

U okviru projekta „Više od zakona: Promovisanje i sprovođenje antidiskriminacionog zakonodavstva i ravnopravnosti u Srbiji” (Program Evropske unije PROGRESS), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti objavio je više publikacija. Sve publikacije, na srpskom i engleskom jeziku, dostupne su u elektronskoj formi na internet prezentaciji Poverenika, u odeljku Izveštaji i publikacije.

 

Sprovedeno istraživanje predstavlja prvo istraživanje stavova medija o diskriminaciji, ne samo u Srbiji već i u regionu. Istraživanje bi trebalo da upotpuni sliku društva u kome je diskriminacija i dalje rasprostranjena, a koje je delom istraženo u studijama stavova marginalizovanih grupa i pisanja medija, ali ne na način koji bi obuhvatio njihovu percepciju problema, izazova, znanja i kapaciteta da informišu i izveštavaju javnost o tom važnom segmentu naše svakodnevice.

Ciljevi istraživanja su višestruki. Ono prvenstveno treba da doprinese da se identifikuju one oblasti u kojima postoje najčešće greške u izveštavanju medija, ali i oblasti gde postoje nedoumice u vezi sa izveštavanjem, prenošenjem govora pojedinaca i grupa koji u svojim nastupima krše pravila o ravnopravnosti. Takođe, istraživanje treba da odgovori i na pitanje na koji način bi trebalo unaprediti saradnju novinara i novinarki sa poverenicom i načinima na koje se ta saradnja može dalje razviti i unaprediti.

Publikacija je prevedena na engleski jezik.

 

Ovaj priručnik predstavlja rezultat nastavka aktivnosti na Progres projektu „Više od zakona: Promovisanje i sprovođenje antidiskriminacionog zakonodavstva i ravnopravnosti u Srbiji”, čiji je jedan od ciljeva povećanje senzibilisanosti i angažovanosti medija u borbi protiv diskriminacije. Imajući u vidu značaj i uticaj koji mediji danas imaju, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, sprovođenjem projektnih aktivnosti, nastojao je da poveća razumevanje medija o fenomenu diskriminacije, kao i o uzrocima i posledicama ove veoma negativne društvene pojave, o kojoj se mnogo priča ali malo zna. Kreiranje priručnika za medije bio je samo jedan korak u pravcu ostvarivanja ovog cilja.

 

Publikacija obuhvata međunarodne standarde, nacionalno zakonodavstvo i sudsku praksu u oblasti suzbijanja diskriminacije na radu. U izradi publikacije učestvovalo je četiri autora. Štampu publikacije podržala je Evropska unija kroz Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRES (2007-2013).

Publikacija je prevedena na engleski jezik.

 

Publikacija je prevashodno namenjena sudijama, ali može biti od koristi i advokatima, korporativnim pravnicima i svim drugim pravnim profesionalcima. Imajući u vidu potrebu da se pravnim profesionalcima ponudi relevantan edukativni materijal koji će im pomoći da razumeju i pravilno tumače propise kojima je regulisana sudska građanskopravna zaštita od diskriminacije, institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti inicirala je pripremu publikacije.

Publikacija se sastoji iz 12 celina, a u njenoj izradi učestvovalo je 13 domaćih autorki/autora. Ona pruža relevantna saznanja o diskriminaciji kao društvenom i pravnom fenomenu, o različitim oblicima i slučajevima diskriminacije, kao i o međunarodnim i domaćim antidiskriminacionim standardima. Pored toga, čitaocima pruža i saznanja o sadržini i vidovima građanskopravne zaštite od diskriminacije, kao i o specifičnostima u pogledu dokazivanja diskriminacije i samog postupka u parnicama za zaštitu od diskriminacije.

Publikacija je prevedena na engleski jezik.

Print Friendly, PDF & Email
back to top