Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Razgovor sa Autonomnim ženskim centrom • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Razgovor sa Autonomnim ženskim centrom

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković razgovarala je sa Bobanom Macanović, direktorkom Autonomnog ženskog centra o dosadašnjoj i budućoj saradnji Poverenika i AŽC-a u postizanju zajedničkog cilja da Srbija postane bolje  i ravnopravnije društvo. Tokom sastanka razgovaralo se o zajedničkim naporima da se mehanizmi zaštite žena od diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja učine delotvornijim.

Poverenica pruža punu podršku aktuelnim inicijativama Autonomnog ženskog centra za izmene propisa i radnih verzija propisa, a posebno inicijativi da se odredbe Krivičnog zakona koje se odnose na definiciju porodice usklade sa odredbma Porodičnog zakona. Usklađivanje definicija porodice i partnerskih odnosa u ovim zakonima doprinelo bi delotvornijoj borbi protiv porodičnog i nasilja nad ženama.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top