Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Saopštenje povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Saopštenje povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković skreće pažnju da se položaj osoba sa invaliditetom mora i dalje unapređivati i kada govorimo o njihovom pravnom i društvenom položaju.
I pored toga što postoji dobar zakonodavni okvir, pritužbe upućene Povereniku ukazuju da je diskriminacija osoba sa invaliditetom najuočljivija u oblastima obrazovanja, rada i zapošljavanja, života u zajednici, jednakosti pred zakonom, pristupu uslugama i informacijama, navodi poverenica. Ona dodaje da su veoma važni dobri antidiskriminacioni zakoni i njihova puna primena.
Smatramo da je neophodno reformisati sistem koji se odnosi na lišavanje poslovne sposobnosti osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom. Kod nas se postupak uglavnom zasniva na potpunom lišenju poslovne sposobnosti, dok je delimično lišenje i dalje izuzetak. Takva praksa protivna je međunarodnim dokumentima i standardima, tvrdi poverenica.
Kao dobar primer pozdravljamo novi Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom kojim bi se uveo u upotrebu pečat sa ugraviranim potpisom osobe koja ima trajne posledice telesnog ili senzornog oštećenja ili bolesti. Na taj način oni bi bili u mogućnosti da se svojeručno potpišu prilikom ostvarivanja nekog prava ili usluge, objašnjava poverenica.
U praksi, osobe sa invaliditetom često su onemogućene da ostvaruju svoja prava ili su stavljene u nepovoljniji položaj u odnosu na druga. Naročito izdvojamo žene i decu sa invaliditetom koji su često žrtve višestruke diskriminacije. Zato je neophodno kontinuirano unapređivanje mera koje bi njihov svakodnevni život učinile normalnim i bez prepreka, zaključuje Brankica Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top