Slobodan pristup informacijama

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogućava ljudima da od organa javne vlasti, pisanim putem, zatraže informacije kojima organ javne vlasti raspolaže. Na ovaj način promoviše se kultura otvorenosti i odgovornosti za učinjeno unutar organa javne vlasti, kao i zaštita interesa javnosti da zna, između ostalog, kako organi javne vlasti sprovode svoje dužnosti, zbog čega donose odluke koje donose, i kako raspolažu javnim finansijama.

Formular zahteva za pristup informaciji od javnog značaja možete pronaći ovde.

Nakon što ga popunite i potpišete, možete nam ga poslati:

elektronskom poštom na adresu: [email protected]

ili pismom na adresu:
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Beogradska 70 11000 Beograd

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top