Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Stažisti i stažistkinje u poseti Povereniku • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Stažisti i stažistkinje u poseti Povereniku

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić primila je stažiste i stažistkinje – pripadnike i pripadnice albanske, bošnjačke i romske nacionalne manjine, koji su posetili instituciju Poverenika u okviru projekta Kancelarije za ljudska i manjinska prava pod nazivom „Program stažiranja za mlade pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji”. Poverenica je izrazila zadovoljstvo što treću godinu zaredom ima priliku da ugosti stažiste, i pohvalila njihovo interesovanje i angažovanost za ljudska prava. Poverenica je govorila o raširenosti diskriminacije u našem društvu i važnosti borbe protiv ove negativne pojave, te pozvala stažiste da ohrabre ljude iz svojih okolina da se u slučajevima diskriminacije obrate za zaštitu. O nadležnostima, načinu rada i slučajevima iz prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, stažistima i stažistkinjama je govorila savetnica u Stručnoj službi Milica Pavićević. Prisutne je upoznala i sa sudskim postupcima koje Poverenik vodi zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. Nakon predavanja stažisti su imali priliku da diskutuju o slučajevima diskriminacije sa kojima su se susretali u praksi.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top