Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Stažisti na praksi u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Stažisti na praksi u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti

Milan Usainović i Milan Nikolić apsolventi su Pravnog fakulteta u Beogradu koji su 1. jula počeli šestomesečnu praksu u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u okviru programa koji se sprovodi u saradnji sa Evropskim centrom za prava Roma iz Budimpešte.

Program stažiranja traje 6 meseci i ima za cilj da stažistima obezbedi neposredno iskustvo u radu u nezavisnoj instituciji, specijalizovanoj za prevenciju i zaštitu od diskriminacije i unapređivanje ravnopravnosti. Pored toga, ciljevi programa su i osnaživanje pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine kroz upoznavanje da radom i funkcionisanjem Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, sticanje praktičnog iskustva i znanja kroz svakodnevni rad u Povereniku, produbljivanje znanja o različitim aspektima politika ravnopravnosti koje su usmerene na inkluziju romske zajednice, podizanje svesti o neophodnosti uključivanja svih manjinskih grupa u rad organa javne vlasti i praktična primena znanja i veština stečenih tokom studiranja i/ili prethodnog radnog iskustva.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podržava aktivnosti svih državnih organa kojima se podstiče inkluzija Roma u društveni život Srbije i ističe da se kroz ovaj projekat jačaju kapaciteti Poverenika i razmenjuju dragocena iskustva i znanje koja insituciji nadležnoj za zaštitu ravnopravnosti i zabranu diskriminacije pomaže u stvaranju otvorenijeg i tolerantnijeg društva.

Print Friendly, PDF & Email
back to top