Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Tatjana Rajić, Požarevac • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Tatjana Rajić, Požarevac

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu (1995) i završila je specijalističke akademske studije medijacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (2011). Zaposlena je kao programska koordinatorka i predsednica Upravnog odbora Udruženja građana Šansa. Radi na projektima zaštite ljudskih prava, razvoja demokratije, reforme socijalne politike i maloletničkog pravosuđa, psihosocijalne podrške i aktivizma mladih, od 2007. godine.

Radno iskustvo

 

Programska koordinatorka i predsednica Upravnog odbora Udruženja građana Šansa. Radi na projektima zaštite ljudskih prava, razvoja demokratije, reforme socijalne politike i maloletničkog pravosuđa, psihosocijalne podrške i aktivizma mladih (od 2007. godine do danas);

Autor je akreditovanih programa i konsultant: GIZ-a, Amity-a i UNICEF-a, Centra za društveno ekonomski razvoj, Zavoda za socijalnu zaštitu Republike Srbije, Foruma mladih sa invaliditetom i Partnera za demokratske promene Srbija, na poslovima predavača, trenera, mentora, medijatora, koordinatora Mreže za posredovanje timova za sveobuhvatnu dečiju zaštitu, člana radne grupe za definisanje standarda i procedura za primenu vaspitnih naloga (od 2005. godine);

Zaposlena je na poslovima planiranja i razvoja u Centru za socijalni rad Požarevac (od 1996. godine). U Gimnaziji i Poljoprivrednoj školi u Požarevcu radila je kao profesor sociologije, Ustava i filozofije (1995-1996).

 

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje

 

Nakon diplomiranja na Filozofskom fakultetu i sticanja zvanja profesora sociologije (1995), završila je specijalističke akademske studije medijacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i stekla zvanje politikolog-specijalista (2011).

Profesionalno se usavršavala u više oblasti, a kao najznačajnije na polju medijacije ističe set obuka i više međunarodnih konferencija u okviru UNICEF Projekta „Šansa deci za promenu”, kao i praktično usavršavanje kroz rad sa oštećenim i počiniocima. U oblasti antidiskriminacije, između ostalih, završila je obuku „Medijacija u slučejevima diskriminacije” u organizaciji Partnera Srbija i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top