Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Trening za mlade „Javno zastupanje za prava manjina“ održan u Subotici • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Trening za mlade „Javno zastupanje za prava manjina“ održan u Subotici

U Subotici je održan trening za mlade „Javno zastupanje za prava manjina” u okviru projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost” koji zajednički realizuju Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Savez udruženja „Kuća ljudskih prava i demokratije” iz Beograda.

Treningu je prisustvovalo dvadeset i tri aktivista i aktivistkinja, koji su kroz radionice i edukativne sesije koje su držali predstavnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Slobodan Milivojević, i trenerski tim Kuće ljudskih prava Dubravka Velat i Sara Dereta, upoznati sa procesom kreiranja strategije javnog zastupanja, ključnim koracima i pitanjima koje moraju da uzmu u obzir kod razvijanja strategije, i faktorima koji mogu da utiču na ovaj proces. Takođe, učesnici i učesnice treninga su podstaknuti da samostalno prepoznaju problem diskriminacije u lokalnoj zajednici i izrade kampanju javnog zastupanja.

Prepoznato je da je diskriminacija najčešće prisutna u odnosu na pripadnike LGBT zajednice, žene, romsku nacionalnu manjinu, i druge nacionalne manjine, te su učesnici/e odlučili da razvijaju kampanje javnog zastupanja koje su usmerene na podizanje svesti i rešavanje problema sa kojima se ove grupacije susreću.

Print Friendly, PDF & Email
back to top