Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
U Beogradu održan skup posvećen saradnji sa nacionalnim savetima • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

U Beogradu održan skup posvećen saradnji sa nacionalnim savetima

U ponedeljak 14. septembra 2015. godine, održana je šesta radionica „Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina u borbi protiv diskriminacije”.

Članovima i članicama nacionalnih saveta nacionalnih manjina predstavljen je zakonski i institucionalni okvir za borbu protiv diskriminacije, kao i nadležnosti Poverenika i instrumenti za borbu protiv diskriminacije.

Prisutni predstavnici i predstavnice nacionalnih saveta su razmenili međusobna iskustva u borbi protiv diskriminacije, dok je Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine preneo pozitivna iskustva dosadašnje saradnje sa Poverenikom, posebno u oblasti službene upotrebe jezika i pisma.

Radne sesije su vodili Relja Pantić, savetnik u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku.

Print Friendly, PDF & Email
back to top