Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Vanja Macanović • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Vanja Macanović

Vanja Macanović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine, a pravosudni ispit je položila 2001. godine. 2006. stekla je Sertifikat iz oblasti prava deteta, krivičnopravne zaštita maloletnih lica i prestupništva mladih (licenca za postupanje). 2011. je završila dvogodišnji kurs na Women’s Human Rights Training Institute, Sofija, Bugarska. Od 2005. je koordinatorka projekta u Autonomnom ženskom centru. Prethodno je radila kao advokatica i case manager u Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu.
Predavačica je na teme: Međunarodni dokumenti u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Medijacija – izuzetak u porodičnoj medijaciji, Institucionalna zaštita majki i dece u situacijama nasilja u porodici, Inicijativa za pokretanje krivičnih postupaka Centra za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici, Uloga Centra u krivičnim postupcima u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku i Zakonom o maloletnicima, Zakonska regulativa nasilja u porodici u Republici Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email
back to top